Univerzitet u Torontu i dalje među najcenjenijima na svetu

Toronto, 
03. November 2023.
Novine Toronto, broj 
1866

Univerzitet u Torontu i dalje je na listi najcenjenijih visokoškolskih institucija.

Na svetskoj rang listi Times Higher Education za 2024. godinu, najbolji je u Kanadi, ali se našao i u trideset najboljih svetskih univerziteta iz svih jedanaest predmetnih oblasti.

Prema ovoj listi, UT je u samom vrhu, oko desetog mesta, u oblasti klinike i zdravstva, obrazovanja, psihologije i umetnosti i humanističkih nauka. U oblasti prava, biznisa i ekonomije, društvenih nauka, računarstva, fizike, inzenjerstva i nauke o životu, rangiran je između 21-27 mesta.

Na osnovu brojnih faktora, počev od nastave, istraživačkog okruženja i kvaliteta, pa do međunarodne pespektive, sveukupna ocena UT je 88,6, od 100, što ga dovodi do 21. mesta me]u najboljima na svetu.