Vlada protiv velikih taksi za advokate u slučaju kompenzacije

Toronto, 
03. November 2023.
Novine Toronto, broj 
1866

Prošle sedmice je federalna vlada iznela stav da bi advokatima, zastupnicima grupnih tužbi u slučaju kompenzacije za decu starosedelačkog porekla, trebalo prepoloviti traženi iznos na ime pravnih taksi. To bi trebalo da iznosi između 40 i 50 miliona dolara, umesto 80 koliko su tražili.

U ovom slučaju protekle sedmice došlo je do poravnanja vrednog 23 milijardi dolara, koja će biti podeljena za preko 300 hiljada starosedelačke dece i porodica. Prema sporazumu, svako dete koje je nasilno odvedeno iz svog doma i uključeno u program socijalne zaštite, dobilo bi od 40 hiljada dolara pa naviše, u zavisnosti od težine štete koju su pretrpeli.

Sudija federalnog suda Mandi Ailen, Mandy Aylen, smatra da sud mora uzeti u obzir veličinu sporazuma, kao i činjenicu da su se, povodom ovog slučaja, parnice vodile deset godina pred nacionalnim Tribunalom za ljudska prava.

Međutim, Pol Vikeri, viši generalni savetnik u Ministarstvu pravde, ocenio je da je suma nerazumna, i da bi naknade za advokate trebalo pažljivo ispitati, kako od strane podnosilaca zahteva, tako i od strane šire kanadske javnosti. Ukoliko bi advokatima bio isplaćen potpuni traženi iznos, to bi značilo da bi neki advokati dobili nadoknadu od 4.580 dolara po satu.

Advokati, pak, veruju da je iznos opravdan jer se radi o slučaju bez presedana, a sem toga i zato što su radili iako su znali da će im biti plaćeno jedino ako uspeju da dobiju slučaj. Za angažovanje u ovom sporu, naknade će dobiti pet advokatskih firmi Sotos LLP, Kugler Kandestin LLP, Miller Titerle + Co., Nahwegahbow, Corbiere i Fasken Martineau Dumoulin.