Zagarantovana primanja za ugrožene

Toronto, 
13. Oktobar 2017.
Novine Toronto, broj 
1522

Ontarijski pilot projekat pri kome se svakome isplaćuje osnovni dohodak trebalo bi, po planu, da obuhvati četiri hiljade učesnika. 

Za sada je u Hamiltonu i Tander Beju uključeno 400 osoba, i to tako da su polovina samohrane majke, a dve trećine je iz kategorije osoba sa niskim primanjima.

Po projektu, individualni učesnik svakog meseca dobija osnovni dohodak u iznosu do skoro 17 hiljada dolara godišnje, a par do 24 hiljade, preko svega što uspeju da zarade kroz poslove kojima se inače bave. 

Za svaki dolar koji zarade, iznos osnovnog dohotka će biti umanjen za 0,50 dolara, što će praktično značiti da će tokom trajanja projekta njihova primanja biti zagarantovana. 

Kontrolna grupa neće dobijat ove isplate, ali će aktivno učestvovati u projektu.

Trenutno se primaju prijave kandidata iz Hamiltona, Tander Beja i Lindzija, kao i iz okoline ovih mesta.

Učesnici iz obe grupe odgovaraće redovno na pitanja o svom zdravlju, zaposlenju i stanovanju, tako da će moći da se uporedi da li i koliko ovi prihodi utiču na njihove živote.

Rezultate ovog trogodišnjeg projekta procenjivaće istraživači iz bolnice St. Majkls i sa Univerziteta Mekmasters.