Zbog deficita nastavnika u učionicu i bez diplome

Toronto, 
19. November 2021.
Novine Toronto, broj 
1716

Školski savet distrikta Daram raspisao je konkurs za prijem novih nastavnika, a zbog velikog deficita prosvetnih radnika, spremni su da prime i one bez sertifikata.

To znači da za angažmanza rad nije obavezno imati stečenu diplomu o odgovarajućem obrazovanju, već samo da je ono započeto ili delimično završeno. Pored toga, kandidati moraju da imaju iskustva u radu sa učenicima različitog porekla, kao i različitih potreba i mogućnosti.

Ministar obrazovanja Stiven Lekej objašnjava da je, kada su u pitanju izuzetne okolnosti, angažovanje nekvalifikovanih nastavnika uvek postojalo kao opcija u Ontariju.

U ovom školskom savetu kažu da će svaka škola dobiti jednog do dva nastavnika, koji će početi da rade do kraja meseca.