Održana konstitutivna sednica Saveta za srpski jezik

Toronto, 
19. Maj 2023.
Novine Toronto, broj 
1837

Konstitutivna sednica Saveta za srpski jezik, održana je  u Ministarstvu kulture Srbije u Beogradu.

Vlada Srbije je na osnovu Zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma donela odluku o obrazovanju Saveta za srpski jezik čiji je zadatak da prati i analizira stanje u oblasti upotrebe srpskog jezika u javnom životu i sprovođenja mera radi zaštite i očuvanja ćiriličkog pisma kao matičnog pisma.

Saopšteno je da su članovi Saveta za predsednika tog tela izabrali redovnog profesora Filološkog fakulteta u Beogradu Aleksandra Milanovića, a za zamenika predsednika Saveta književnika i upravnika biblioteke Matice srpske Selimira Radulovića.

Sednice Saveta za srpski jezik će se održavati po potrebi, najmanje jednom kvartalno, a naredna će biti u junu u Narodnoj biblioteci Srbije.