Vlada Srbije obrazovala Savet da prati upotrebu srpskog jezika

Toronto, 
17. Mart 2023.
Novine Toronto, broj 
1822

Vlada Srbije je odlučila da obrazuje Savet za srpski jezik koji treba da prati i analizira upotrebu srpskog jezika u javnom životu i sprovođenje mera radi zaštite i očuvanja ćirilice.

Za članove Saveta, na predlog Odbora za standardizaciju srpskog jezika, imenovani su dopisni član Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske (ANURS) Sreto Tanasić, redovni profesor Miloš Kovačević, viši naučni saradnik Vladan Jovanović, viši naučni saradnik Marina Spasojević.

Imenovani su i vanredni profesor Aleksandar Milanović, a na predlog Ministarstva kulture Srbije, književnici Vladimir Pištalo, Selimir Radulović, Zoran Avramović i Miodrag Кajtez.

Zadatak Saveta je i da daje preporuke, predloge i stručna mišljenja radi unapređenja upotrebe srpskog jezika u javnom životu, prenelo je Ministarstvo kulture.

Vlada je Odluku o obrazovanju Saveta za srpski jezik doonela na osnovu Zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma.