Bećirović: 'Vaskršnji sabor Srbije i RS' bi podrio načela UN

Toronto, 
12. April 2024.
Novine Toronto, broj 
1909

Predsedavajući Predsedništva BiH Denis Bećirović je izjavio da bi najavljeno održavanje "Velikog vaskršnjeg sabora" Srbije i Republike Srpske koja je "administrativno-teritorijalna jedinica unutar nezavisne, suverene i nedeljive države BiH, predstavljalo podrivanje sistema Ujedinjenih nacija i osnovnih međunarodnih načela koja regulišu odnose među državama-članicama UN".

Sarajevski mediji su preneli da je Bećirović ocenio da je vreme da Srbija "prestane da zloupotrebljava paralelne veze s bosansko-hercegovačkim entitetom Republika Srpska i da počne da poštuje suverenitet države BiH".

"Naša da je obaveza da se protiv toga borimo, a ne da na bilo koji način opravdavamo ovako postupanje Srbije" - ukazao je Bećirović.

Dodao je da odnose između država treba uređivati na način kako to priliči susedima i državama-članicama UN, a ne na međuetničkim osnovama.

"Zato formula za budućnost nisu srpski, hrvatski, bošnjački ili neki drugi sabori, već isključivo poštovanje međunarodnog prava i međudržavna saradnja na ravnopravnim osnovama" - ukazao je Bećirović.

Istakao je da je za političare u BiH i regionu veoma važno da razlikuju pravno-političku dimenziju odnosa nezavisnih i međunardono priznatih suverenih država, od kulturno-istorijske i etničko-religijske dimenzije komunikacije naroda u raznim državama.