Da li je Milo Đukanović povredio Ustav?

Toronto, 
23. November 2021.
Novine Toronto, broj 
1717

Ustavni sud Crne Gore mora u roku od 45 dana od prijema predloga Skupštine o pokretanju postupka da se izjasni da li je predsednik Crne Gore Milo Đukanović povredio Ustav.

Skupština Crne Gore juče je glasovima parlamentarne većine usvojila predlog o pokretanju postupka za utvrđivanje da li je predsednik države Đukanović povredio Ustav u vezi sa dešavanjima na Cetinju u periodu ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija.

Predsednik Skupštine Aleksa Bečić najavio je da će Predlog uputiti Ustavnom sudu.Članom 84 Zakona o Ustavnom sudu je propisano da će Ustavni sud odluku doneti najkasnije u roku od 45 dana od dana prijema predloga.

Zakonom je predviđeno da Ustavni sud obaveštava predsednika o prijemu predloga Skupštine u roku od tri dana od dana prijema.

Predsednik Crne Gore može Ustavnom sudu da dostavi dokumentaciju, podatke i obaveštenja od značaja za vođenje postupka i odlučivanje, u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja i primerka predloga Skupštine.

Ukoliko Ustavni sud donese odluku da je predsednik prekšio Ustav, ona se dostavlja parlamentu koji nakon rasprave odlučuje o razrešenju.Ovo je prvi put u Crnoj Gori da Ustavni sud odlučuje o tome da li je predsednik prekšio Ustav.

Poslanici vlasti su tokom rasprave o Predlogu ocenili da je jasno da je Đukanović prekršio najviši pravni akt, dok su iz opozicije tu inicijativu nazvali politikantskim pamfletom.

Predlog je inicirala Socijalistička narodna partija (SNP), a povod je bila izjava Đukanovića od 28. avgusta kada je rekao da će doći na protest na Cetinje ako se ne odustane od ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija u tom gradu.

"Nadam se da neću biti u situaciji da 5. septembra i sam budem na Cetinju, tamo gde budu Cetinjani i gde je većinska Crna Gora, gde se brani dostojanstvo države", kazao je tada Đukanović.

Ustoličenje je održano 5. septembra, a prethodili su mu protesti građana i blokade puteva prema Cetinju.

Policija je okupljene rasterala suzavcem, a mitropolit je sa srpskim patrijarhom Porfirijem helikopterom Vojske Crne Gore prebačen na Cetinje uz policijsku pratnju, prekriven pancir ćebetom, nakon čega je ceremonija ustoličenja održana u Cetinjskom manastiru.

Ustavni sud Crne Gore trenutno ima pet sudija dok je dvojici istekao mandat. Trećem mandat ističe 1. januara 2022. jer stiče pravo na starosnu penziju.

Ustavni sud ima sedam sudija, koje bira Skupština na 12 godina, dvotrećinskom, odnosno tropetinskom većinom glasova poslanika.Imajući u vidu trenutku političku situaciju između vlasti i opozicije teško je očekivati da će sudije biti izabrane.