Fronteks očekuje intenzivne ilegalne migracije i tokom ove godine

Toronto, 
22. Mart 2024.
Novine Toronto, broj 
1903

Granična i obalna agencija Evropske unije, Fronteks, ocenila je 20. marta da će i ovu godinu obeležiti ilegalne migracije, a pojačan pritisak tih migracija očekuje se i na Zapadnom Balkanu.

"Analitičari Fronteksa prognoziraju da će neregularne migracije ostati značajan izazov u 2024. godini", navodi se u godišnjem izveštaju Fronteksa, u delu koji se odnosi na očekivanja za 2024. godinu.

Upravljanje granicama u Evropi će se ove godine suočiti sa kompleksnim geopolitičkim okruženjem, sa mogućnošću pojačanih migracija i prekograničnog kriminala, piše u izveštaju.

Navodi se da će se pritisak tih migracije u prvom redu osetiti na centralnomediteranskoj i istočnomediteranskoj migrantskoj ruti, ali da se pojačani pritisak može očekivati i na Balkanskoj ruti, kroz zemlje Zapadnog Balkana.

Stručnjaci Fronteksa zaključuju da su potrebni pojačani napori da se smanje migrantski tokovi, i održiva rešenja u saradnji sa vlastima Evropske unije i nacionalnim vlastima.

Ukazuje se da potencijalna opasnost migracije i ulaska u EU osoba visokog rizika zahteva robnusne i agilne prakse upravljanja granicama.

Faktori poput elementarnih katastrofa i nereda verovatno će, kako se ocenjuje u izveštaju, pospešiti i porast prekograničnog kriminala pošto će se ranjive grupe migranata naći na meti krijumčara ljudi i pojačane eksploatacije.

U izveštaju se navodi da je već 2023. godine zabeležen snažan porast broja ilegalnih migranata, i zabeleženo više od 420.000 pokušaja ilegalnog prelaska granice. Prošle godine je porast posebno zabeležen na migrantskim rutama preko Sredozemlja.

Takođe, među izbeglicama je zabeležen i porast udela osetljivih grupa, poput žena i dece, što podvači potrebnu sprovođenja zaštitnih mera u operacijama Fronteksa.

Fronteks navodi da ostaje posvećen obezbeđivanju evropskih granica, uz istovremeno poštovanje najviših standarda i osnovnih ljudskih prava.