Konačnu reč o zakonu o kriminalizaciji klevete u RS doneće Ustavni sud RS

Toronto, 
04. Avgust 2023.
Novine Toronto, broj 
1850

Ustavni sud Republike Srpske odlučiće da li je zakonom o kriminalizaciji klevete u Republici Srpskoj narušen vitalni interes bošnjačkog naroda.

Zajednička komisija Veća naroda RS i Narodne skupštine RS nije  postigla saglasnost u vezi sa odlukom bošnjačkog kluba u Veću naroda RS da pokrene mehanizam za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa i uloži amandmane na izmene i dopune Krivičnog zakona RS, prema kojima kleveta ponovo postaje krivično delo u RS.

S obzirom na to da zajednička komisija Veća naroda i Narodne skupštine RS nije postigla suglasnost, prema proceduri, konačnu ocenu donosi Veće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda RS.

Ako Ustavni sud RS utvrdi da ovim zakonom nije prekršen vitalni nacionalni interes Bošnjaka, zakon o kriminalizaciji klevete će stupiti na snagu i počeće njegova primena.