Nova deklaracija o Pelješkom mostu

Toronto, 
29. Septembar 2017.
Novine Toronto, broj 
1520

Delegati Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine juče su, bez glasova Kluba Bošnjaka, usvojili deklaraciju o pitanju Pelješkog mosta koju je u ime Kluba Srba predložio Sredoje Nović iz Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).
Deklaracija je odgovor na ranije usvojenu deklaraciju Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, kojom je od Hrvatske i EU zatraženo da se obustavi projekat izgradnje Pelješkog mosta, jer se njime onemogućava izlaz BiH na otvoreno more.
Ranije donetu deklaraciju u Predstavničkom domu podržali su poslanici bošnjačkih stranaka i Srpske demokratske stranke (SDS), dok su protiv bili poslanici hrvatskih stranaka i SNSD-a.
U deklaraciji koja je danas usvojena u Domu naroda stoji da je članom 4. Ustava BiH propisano da se Parlamentarna skupština BiH sastoji od dva doma - Doma naroda i Predstavničkog doma, kao i da Dom naroda ne dovodi u pitanje pravo Predstavničkog doma da donosi deklaracije i ostale akte.
Međutim, navodi se u deklaraciji, ranije usvojena deklaracija u Predstavničkom domu nije razmatrana u Domu naroda niti je taj dom o njoj zauzeo stav.
"Dom naroda ističe da deklaracija koju je usvojio Predstavnički dom, bez stava Doma naroda, ima značaj samo deklaracije Predstavničkog doma, a ne Parlamentarne skupštine. Dom naroda ovu Deklaraciju dostavlja Predsedništvu BiH, Savetu ministara i nadležnim telima Hrvatske i EU", stoji u usvojenoj deklaraciji.
Predlagač deklaracije, Sredoja Nović iz SNSD-a, rekao je da je da deklaracija sažima raspravu delegata vođenu na sednici Doma naroda.
On je naveo da je Klub delegate hrvatskog naroda takođe predložio deklaraciju, ali da ona nije bila prihvatljiva za sve.
"U Klubu smo pokušali ponuditi tekst deklaracije kako bismo izbegli sve što je bilo u raspravi, da ne osporavamo Predstavničkom domu suvereno pravo da usvaja stavove i donosi deklaracije, ali i da mi ne budemo tumači Ustava BiH", kazao je Nović.
Predsedavajući Doma iz hrvatskog kluba Bariša Čolak zatražio je da se u deklaraciju uvrsti i da Deklaracija Predstavničkog doma nema pravne posledice, ali to Nović, u ime srpskog kluba, nije prihvatio, ocenivši da taj dom nije merodavan da govori o tome šta proizvodi pravne posledice.
Klub hrvatskih delegata predložio je usvajanje deklaracije, kojom bi se deklaracija o Pelješkom mostu ranije usvojena u Predstavničkom domu parlamenta BiH, proglasila neustavnom.
Izgradnja Pelješkog mosta dodatno je usložnila bošnjačko-hrvatske odnose, jer bošnjačka strana smatra da bi gradnjom tog mosta bila prekršena konvencija UN prema kojoj BiH ima izlaz na otvoreno more.
Hrvatska namerava da gradnjom Pelješkog mosta spoji dubrovačko područje sa ostatkom zemlje, tvrdeći da joj to niko ne može osporiti, jer će se most graditi na svojoj teritoriji.