Podložnost sudija i tužilaca da primaju mito veća nego prethodnih godina

Toronto, 
09. Septembar 2022.
Novine Toronto, broj 
1780

Sudije i tužioci u BiH smatraju da je podložnost sudija i tužilaca da primaju mito u 2021. bila veća u odnosu na prethodne godine, kao i da su uticaj korupcije na BiH pravosudje i poverenje u nepristrasnost sudija bili bolje ocenjeni pre sedam godina nego 2021. godine, rezultati su istraživanja koje je sproveo USAID o efektivnosti pravosudja za prošlu godinu.

Prema tom istraživanju, efektivnost pravosudja u Bosni i Hercegovini ponovo je smanjena, što ukazuje na hitnu potrebu da se uspešno procesuiranje predmeta visoke korupcije i organizovanog kriminala postavi kao najviši prioritet bh. pravosudja.

"Generalno, efektivnost pravosudja je na niskom nivou, što nalaže potrebu za unapredjenjima u svim segmentima BiH pravosudnog sistema, pri čemu borba protiv korupcije mora biti prioritet pravosudja", pokazalo je istraživanje.

Dalje se navodi da su prepoznati odredjeni pomaci u efikasnosti procesuiranja predmeta i smanjenju broja nerešenih predmeta, ali da je vidjenje javnosti o efektivnosti pravosudja u BiH negativnije nego ikada, posebno kad je reč o borbi protiv korupcije.

Prema rezultatima istraživanja, pouzdanost javnosti u odgovor pravosudja na korupciju je na najnižem nivou otkako je USAID počeo da vrši istraživanja.

USAID već sedmi put sprovodi godišnju JEI-BiH anketu o efektivnosti pravosudja u BiH o tome kako pravosudje vide ljudi koji rade u tom sektoru i ljudi koji su izvan njega.

Istraživanje je pokazalo da su najveća pogoršanja percepcije javnosti u 2021. u poredjenju sa 2015. godinom, odnosi se na rad sudija i tužilaca.

Nasuprot tome, mišljenje sudija i tužilaca o efektivnosti pravosudja u 2021. godini se blago poboljšalo, ali sudije i tužioci u kontinuitetu misle da je efektivnost pravosudja osrednja i sami prepoznaju potrebu da se poboljša stanje u tom segmentu.

Sudije i tužioci, pokazalo je istraživanje, i dalje su najnezadovoljniji efikasnošću imenovanja, objektivnošću, adekvatnošću i primenom kriterija za napredovanje u karijeri za sudije i tužioce, koji su uglavnom u nadležnost Visokog sudskog i tužilačkog saveta (VSTS).

Nosioci pravosudnih funkcija takodje smatraju da je procesuiranje javnih funkcionera, koji krše zakon, na vrlo niskom nivou, rezultati su istraživanja.

Iz američke ambasade u Sarajevu, koja je objavila rezultate istraživanja, navedeno je da je Vlada SAD posvećena pružanju podrške BiH i njenom pravosudju u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.