Potpisan dogovor o jačoj kontroli popisa stanivništva u Crnoj Gori od 30. novembra do polovine decembra.

Toronto, 
24. November 2023.
Novine Toronto, broj 
1872

Vlast i opozicija u Crnoj Gori potpisale su  sporazum o uslovima održavanja popisa u Crnoj Gori, koji predviđa veću kontrolu procesa planiranog bude obaveljen od kraja novembra do polovine decembra ove godine.

Sporazum koji je predložila Vlada novoizabranog premijera Milojka Spajića, odvojeno su potpisali predsednik Vlade, opozicija i predstavnici manjinskih naroda, a rezultat je prethodno postignutog dogovora o uslovima cenzusa stanovništva, domaćinstava i stanova.

Dokument garantuje veću kontrolu tog procesa od strane opozicije i manjinskih naroda. Njime nije preciziran datum održavanja popisa koji je u više navrata odlagan i trebalo je da se održi 2021. godine.

Spajićeva Vlade je odmah po imenovanju odložila popis planiran za 1. novembar i on će se po odluci izvršne vlasti provesti od 30. novembra do polovine decembra.

Prethodno su opozicija i predstavnici manjinskih naroda tražili odlaganje i pretili bojkotom, uz ocenu da nije bilo uslova za njegovo održavanje, u trenutku kada je Crna Gora bila bez Vlade u punom mandatu, kao i bez funkcionalne Skupštine.

Deo opozicije je ukazao i na kampanju iz Srbije koja je navodno vođena kroz medije i aktivnosti Srpske pravoslavne crkve (SPC), sa ciljem da se utiče na izjašnjavanje stanovništva o nacionalnoj, verskoj pripadnosti i jeziku, što je zvanični Beograd negirao.

Sporazum vlasti i opozicije predviđa snažnu kontrolu procesa, proširivanje popisnih komisija u koje će biti uključeni i predstavnici opozicije, kontrolu unosa podataka, uvođenje softvera za kontolu određenih podataka, ručno brojanje podataka o nacionalnosti, veri i jeziku, parlamentarni nadzor, kao i zabranu političkim partijama da vode kampanje uoči popisa.

Prethodni popis u Crnoj Gori održan je 2011. godine.