Presuda Stanišiću i Simatoviću korak ka ostvarenju pravde za žrtve u BiH

Toronto, 
02. Jun 2023.
Novine Toronto, broj 
1840

Misija OEBS-a u BIH saopštila je da je konačna presuda Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS) u predmetu „Stanišić i Simatović" značajan korak ka ostvarenju pravde za žrtve u Bosni i Hercegovini, koje su bile primorane da predugo čekaju na delotvorno zadovoljenje pravde za zločine počinjene tokom rata u bivšoj Jugoslaviji.

"Osim toga, važnost ove presude leži u pripisivanju krivične odgovornosti pojedincima koji su počinili takve gnusne zločine dok su bili na visokim funkcijama", navodi se u saopštenju.

Iz Misije OEBS-a u BiH naglasili su da kao poslednji predmet pred MRMKS-om koji se odnosi na rat iz 90-ih godina 20. veka, predmet "Stanišić i Simatović" zatvara jedno poglavlje u potrazi za odgovornošću, dodajući da se ti napori moraju nastaviti putem domaćih istraga i procesuiranja.

"Misija još jednom naglašava svoju predanost pružanju podrške institucijama iz cele BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina u skladu sa obavezom da se provedu istrage i delotvorno procesuiraju predmeti ratnih zločina, kao što je propisano međunarodnim humanitarnim pravom i Revidiranom državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina, prema međunarodno priznatim standardima pravičnog suđenja", navodi se u saopštenju.

Iz Misije OEBS-a još su naveli da je za uspostavljanje trajnog mira i zaštitu vladavine prava potrebno da se obezbedi da počinioci tih zločina za njih odgovaraju.

"Pozivamo sve lidere da promovišu mir i stabilnost poštujući presude međunarodnih i domaćih pravosudnih institucija koje se bave predmetima ratnih zločina, konstatujući ulogu koju takve presude igraju u stvaranju sveobuhvatne istorijske građe o ratu i u borbi protiv istorijskog revizionizma", navodi se u saopštenju.

Dodaje se političke, verske i ostale javne ličnosti, kao i obrazovni radnici, moraju biti predvodnici izgradnje mostova i poverenja kojima se prevazilazi teški i emocijama preplavljeni jaz koji još pogađa region jugoistočne Evrope.

Rezidualni mehanizam Međunarodnog krivičnog suda u Hagu izmenio je prvostepenu presudu protiv nekadašnjih funkcionera Službe državne bezbednosti Srbije Jovice Stanišića i Franka Simatovića i proglasio ih krivim za zločine u sedam opština u BiH, uključujući i udruženi zločinački poduhvat.

Stanišić i Simatović su osuđeni na po 15 godina zatvora, dok su prvostepenom presudom bili osuđeni na 12 godina zatvora i to samo za zločine u Bosanskom Šamcu.