Punih 40 godina staža je jedini uslov za penziju u Crnoj Gori

Toronto, 
14. November 2023.
Novine Toronto, broj 
1869

Sa najnovijom izmenom Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju jedini uslov za odlazak u penziju u Crnoj Gori je punih 40 godina staža osiguranja. Stara pravila o starosnoj granici od 64 godine za žene i 66 za muškarce pod uslovom da imaju 15 godina radnog staža, više ne važi.

Naime, na sajtu Službenog lista Crne Gore  je, sa datumom od petka 3. novembra, objavljen broj u kojem se nalazi odluka Ustavnog suda o ukidanju odredbe člana 17 stav 1 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO).

Odluka o izmenama uslova za penziju stupila na snagu 4. novembra!

Odluka Ustavnog suda stupila je na snagu u subotu 4. novembra, tako da više ne važi odredba po kojoj su žene mogle da idu u penziju sa 64 godine starosti i muškarci sa 66 godina ako su imali minimum po 15 godina staža.

Ustavni sud je odluku doneo navodeći da su ovakvom normom diskriminisani muškarci. Inicijativu za ocenu ustavnosti podneo je Sudski savet na predlog Udruženja sudija, jer sutkinjama sa 64 godine i sudijama sa 66 godina prestaje ta funkcija.

Sada je jedini uslov za penziju svim građanima punih 40 godina staža osiguranja, dok ne bude donesene nove izmene zakona.

Ustavni sud je odlukom naredio Vladi da u roku od 30 dana donese novi tekst zakona, koji mora biti u skladu sa ocenom Suda da žene ne smeju biti pozitivno diskriminisane u odnosu na muškarce.

Tim novim predlogom Vlada bi mogla da vrati rešenje da se u penziju ide i sa minimum 15 godina staža, ali da muškarci i žene budu ravnopravni po broju potrebnih godina života ili da navede drugačije obrazloženje zašto žene treba imati privilegovaniji status.

Unija slobodnih sindikata poslala je predloge Vladi i Skupštini da u izmeni zakona budu definisano da i žene i muškarci mogu ići u penziju sa minimum 15 godina staža i 64 godine starosti.

USS je zatražio i da se pokrene postupak smene sudija Ustavnog suda jer nisu poštovali Zakon o Ustavnom sudu da organizuju javnu raspravu o ovom pitanju, nisu obavestili Skupštinu da sutkinja Draga Đuranović stiče uslov za starosnu penziju i prestanak sudijske funkcije u decembru, kao i zbog toga što je sutkinja Đuranović glasala za ukidanje iako je bila u direktnom konfliktu interesa jer sada kada je ukinut član Zakona ne mora u penziju i ostaje na toj funkciji.