Šmit: Proslava 9. januara kao Dana RS direktno kršenje odluka Ustavnog suda BiH

Toronto, 
27. Decembar 2023.
Novine Toronto, broj 
1880

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit izjavio je da je proslava 9. januara kao Dana Republike Srpske jasan i direktan propust u sprovođenju konačnih i obavezujućih odluka Ustavnog suda BiH i njegovih odluka od 1. jula 2023. godine.

Šmit je upozorio da nepoštovanje odluka Ustavnog suda predstavlja krivično delo prema Krivičnom zakonu BiH, saopšteno je  iz Kancelarije visokog predstavnika (OHR).

On je naveo da je "na organima za sprovođenje zakona, Tužilaštvu BiH i policiji, da preduzmu odgovarajuće zakonom propisane naredne korake, posebno u slučajevima koji se odnose na javne zvaničnike i državne službenike i njihovo učešće u pripremi ili organizaciji proslave 9. januara".

Prema njegovim rečima, vladavina prava je nezaobilazan preduslov za stabilnu i prosperitetnu budućnost svih građana BiH, zajedno sa komunikacijom, dijalogom i kompromisom.

"Ovo bi trebalo da budu vodeći principi u odlučivanju o obeležavanju Dana Republike Srpske, jer će samo tada ovo biti praznik koji će svi građani moći prihvatiti i slaviti i koji može ojačati veze među građanima Republike Srpske, a ne ih dalje deliti", ocenio je visoki predstavnik.

Ustavni sud BiH osporio je 9. januar kao Dan RS, ali su vlasti ovog bh. entiteta nastavile da ga proslavljaju.