Zvaničnici Federacije BIH: Državna granica u isključivoj nadležnosti države BiH

Toronto, 
10. November 2023.
Novine Toronto, broj 
1868

Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak i direktor Federalne uprave policije (FUP) Vahidin Munjić saopštili su  da MUP, FUP i ministri u Savetu ministara BiH "nikada neće pristati na bilo kakvo oduzimanje nadležnosti državi BiH".

Isak i Munjić su naglasili da je državna granica u isključivoj nadležnosti države BiH, a ne administrativnih jedinica, odnosno entiteta i kantona koji se nalaze u sastavu države BiH.

Istakli su da je prošli saziv Saveta ministara BiH iza sebe ostavio "devastiranu Graničnu policiju BiH", a da aktuelni Savet ministara radi na njenom jačanju, posebno osoblja i materijalno-tehničke opremljenosti, da bi se stvorili uslovi da se Granična policija BiH sama, bez učešća nižih nivoa vlasti, bori sa savremenim bezbednosnim izazovima.

Oni su to saopštili povodom izjave ministra bezbednosti BiH Nenada Nešića koji je govoreći o formiranju pregovaračkog tima za pregovore o Sporazumu o saradnji sa Agencijom za evropsku graničnu i obalsku stražu (FRONTEX) najavio da će u saradnju biti uključene i entitetske, odnosno kantonalne policije.

Isak i Munjić su pozvali Nešića da se ne upušta u pokušaj prenošenja nadležnosti s državnih institucija na entitete i kantone, jer će se tome suprotstaviti prvo članovi Saveta ministara BiH, a onda i MUP FBiH i FUP.

Govoreći o potpisivanju sporazuma sa FRONTEX-om, Nešić je naveo da će biti potrebno razumevanje EU i da u sporazum treba da budu uključene specifičnosti BiH, navodeći da pored Granične policije BiH uz pripadnike FRONTEX-a, treba da budu uključeni i pripadnici entitetskih i kantonalnih MUP-ova.

"Radi postizanja unutrašnjeg političkog kompromisa u BiH, nama je važno da pored Granične policije uz pripadnike FRONTEX-a budu uključeni i pripadnici entitetskih i kantonalnih MUP-ova", kazao je on.

Rekao je i da pripadnici FRONTEX-a mogu imati pravni imunitet tokom obavljanja svojih dužnosti i da će insistirati da oni ne mogu preduzimati akcije samostalno, već moraju postupati u skladu sa iskazanim potrebama i zadacima nadležnih policijskih tela BiH.