Birački spisak u Srbiji uređeniji nego što je ikad bio

Toronto, 
20. Oktobar 2023.
Novine Toronto, broj 
1862

Predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Srbie su se  u Beogradu sastali s predstavnicima Кancelarije za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS/ODIHR) povodom pitanja biračkog spiska i ostvarivanja prava glasa na izborima.

Ministarstvo je saopštilo da je predstavnicima ODIHR-a preneto da je "ova baza podataka uređenija nego što je ikada bila".

Na sastanku je rečeno da se Jedinstveni birački spisak kao jedinstvena centralizovana baza podataka u Srbiji vodi od 2012. godine.

Releno je da je to "ogledalo drugih evidencija, i da je mnogo toga urađeno na njegovom povezivanja sa drugim evidencijama koje se vode o građanima, a pre svega o prebivalištu i boravištu, kao i sa Registrom matičnih knjiga radi ažuriranja podataka koji se pribavljaju iz matične knjige umrlih i venčanih".

Istaknuto je da je Ministarstvo "omogućilo građanima da posredstvom nacionalnog portala eUprava izvrše proveru podataka u biračkom spisku i da, ukoliko je potrebno, mogu da podnesu zahtev za upis/promenu podataka na jednostavan način".

Ministarstvo navodi da je "uvek imalo odličnu saradnju sa OEBS-om/ODIHR-om, te da će kontinuirano raditi na praćenju tačnosti i potpunosti podataka o građanima u biračkom spisku".