Brojni nedostaci Srbije u borbi protiv korupcije

Toronto, 
27. Septembar 2018.
Novine Toronto, broj 
1555

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici izjavio je da izveštaji međunarodnih organizacija poput Grupe država protiv korupcije (GREKO), ukazuju na brojne nedostatke Srbije u oblasti borbe protiv korupcije, posebno kada je reč o visokoj korupciji.

On je na skupu o primeni Zakona organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, u Beogradu, kazao da Srbija ima zakonodavni okvir u toj oblasti ali je i dodao da je prerano izneti definitivnu procenu da li će i koliko doprineti efikasnoj borbi protiv korupcije.

"Zakon vodi u dobrom pravcu ali u narednih šest meseci želimo da vidimo koliko su relevantni slučajevi za koje su donete presude a to se između ostalog, može videti konfiskacijom imovine iz koruptivnih dela", kazao je Fabrici.

Po njegovim rečima, borba protiv korupcije nije važna samo na putu Srbije ka EU već i za osećaj pravde i poverenja građana u vladu i druge državne organe.

"U ovoj oblasti je teško prikupiti dokaze jer kod koruptivnih dela nema očigledne žrtve. To nisu istrage kao kod drugih krivičnih dela, tu je potrebno pratiti tok novca što podrazumeva proaktivan pristup tušilaštva", ocenio je Fabrici.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je da Srbija jeste uspešna u borbi protiv korupcije.

"Imamo čime da budemo ponosni. Pohvalio bih tužioce, sudije, policajce, sve koji su doprineli da Srbija bude uspešna u toj borbi iako naravno nema zemlje koja može da kaže da je pobedila kriminal i korupciju", kazao je Stefanović.

Navodeći da je uložen veliki napor u izgradnju adekvatnog zakonodavnog okvira u oblasti antikorupcije, ministar je uputio molbu sudijama da sude "oštro" kakvi su kako je ocenio, i zakoni.

"Onda će i rezultati doći. Važno je da društvo shvati da korupcija nije poželjna stvar, bez obzira da li je reč o sitnom poklonu ili ogromnom novcu", rekao je Stefanović.

On je ocenio da će Srbija "uvek biti posmatrana pod većom lupom" kada je reč o borbi protiv korupcije ali je i izrazio uverenje da će se pokazati da "kod nas neće cvetati kriminal i korupcija".