Ko je odgovoran za zloupotrebu imena i ličnih podataka novinarke Jelene Zorić?

Toronto, 
01. Decembar 2023.
Novine Toronto, broj 
1874

Udruženje novinara Srbije (UNS) pitalo je  da li će neko odgovarati za zloupotrebu imena i ličnih podataka novinarke Jelene Zorić u "političkim predzbornim igrama".

"Da bi birač podržao neku izbornu listu, potrebno je da uz ličnu kartu kod javnog beležnika overi Izjavu podrške na kojoj je u obavezi da napiše ime, prezime, datum rođenja, adresu, jedinstveni matični broj i potpiše se, rekli su UNS-u u dve beogradske kancelarije javnog beležnika. Za overu Izjave podrške, uputili su nas, neophodno je lično prisustvo", navelo je UNS u saopštenju.

Dodalo je da je uprkos jasno određenoj proceduri došlo do svesne zloupotrebe podataka novinarke, koja je u ponedeljak obavestila javnost da nije dala podršku nijednoj političkoj partiji niti bi to kao novinar učinila.

Njeno ime i lični podaci su ipak na listama potpisa podrke kandidatima za predstojeće beogradske izbore "Ćale, ovo je za tebe" i "Srbija na Zapadu".

Iz grupe građana "Ćale, ovo je za tebe" Petar Đurić, na čijem se spisku podrške našlo ime Jelene Zorić, za sajt UNS-a rekli su da ne snose nikakvu odgovornost.

Za UNS su rekli da tačnost podataka iz izjava podrške koje su predali ne garantuju oni već overitelji, odnosno javni beležnici.

"Izjavu birača podnosi svako fizičko lice za sebe, a za tačnost podataka garantuje onaj ko tu izjavu overava. Podnosilac liste ne vrši overu, već nadležni državni organ, a to je javni beležnik ili opštinski overitelj", rekli su iz te grupe građana na pitanje UNS-a kako su se podaci Jelene Zorić našli u izjavama podrške birača iako ona nije podržala njihovu izbornu listu.

UNS je navelo da je imao uvid u rešenje Gradske izborne komisije (GIK) koje je došlo kao odgovor na prigovor novinarke na listu "Ćale, ovo je za tebe" – Petar Đurić.

"U njemu piše da GIK nema ovlašćenje da utvrđuje verodostojnost podataka, kao i da bi izborna lista 'Ćale, ovo je za tebe' imala 3.000 potpisa podrške i bez onog od Jelene Zorić. Gradska izborna komisija je uputila novinarku da pravdu potraži u sudskom postupku – parničnom, da bi dokazala neistinitost isprave, a u krivičnom da bi utvrdila koje je krivično delo načinjeno ukoliko su joj zloupotrebljeni podaci", navelo je UNS.

Predsednik pokreta "Nova - Da se struka pita" Vladimir Kovačević, u čijoj je dokumentaciji takođe pronađena izjava podrške Jelene Zorić koju ona nije dala, rekao je u ponedeljak za N1 da je zabrinut zbog falsifikovanja potpisa podrške njegovoj izbornoj listi i dodao da sumnja da je potpis poznate novinarke naknadno ubačen.

UNS je dodalo da je otvoreno zalaganje za jednu političku stranku ili opciju nespojivo sa novinarskom profesijom prema Kodeksu novinara Srbije i da u njemu piše da "učešće u političkoj, izbornoj ili medijskoj kampanji ne može da se obavlja istovremeno s novinarskim/uredničkim poslom".