Kosovske vlasti uklanjaju ćirilicu na severu Kosova

Toronto, 
15. Mart 2024.
Novine Toronto, broj 
1901

Kosovsko ministarstvo infrastrukture je započelo s postavljanjem novih saobraćajnih tabli sa nazivima mesta na severu Kosova na kojima nema ćirilice.

"Na tablama su imena mesta ispisana na dva jezika, prvo na albanskom, pa na srpskom. Službi ministarstva infrastrukture asistira Kosovska policija. Radnici u označenim žutim odelima skidaju table s imenima mesta na kojima su do sada imena mesta bila ispisana ćirilicom, a potom i latinicom na srpskom jeziku", objavio je portal KosSev.

Srpski i albanski jezik su službeni jezici na Kosovu i prema Ustavu Kosova njihova upotreba je simetrična.

Promenom etničke strukture opštinskih rukovodstava na Severu, na samom početku mandata novih gradonačelnika promenjene su i table istaknute na samim opštinama, isticanjem prvo albanskog i to u naglašenom fontu, a potom srpskog i to na latinici, kao i engleskog na latinici u nenaglašenom fontu.

Kosovo je na srpskom napisano kao "Kosova"–"Republika Kosova".