Linglongu data saglasnost za izgradnju miksera za proizvodnju gume u Zrenjaninu

Toronto, 
25. Jun 2021.
Novine Toronto, broj 
1691

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine saopštio je da je doneo rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje miksera za proizvodnju gume fabričkog kompleksa "Linglong" sa pratećim infrastrukturnim objektima u industrijskoj zoni u Zrenjaninu.

Kako se, izmedju ostalog, navodi u obrazloženju koje je potpisao vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretarijata Nemanja Erceg proizvodni pogoni za proizvodnju pneumatika nisu predmet ovog zahteva.

Proizvodni program tog projekta predvidja "izradu sirovih gumenih traka na bazi kaučuka opšte namene i na bazi butil-kaučuka, u objektu će se smestiti devet proizvodnih linija miksera, a planirana je i izgradnja skladišta opasnog i neopasnog otpada".

Navodi se i da će emiteri zagadjujućih materija u vazduh, iz oba objekta miksera, odnosno iz proizvodnih i iz pomoćnih procesa, biti opremljeni sistemima za smanjenje zagadjenja, a za potrebe rada postrojenja miksera predvidjena je potrošnja prirodnog gasa.

Vodosnabdevanje objekta za sanitarne, protivpožarne i tehnološke potrebe obezbediće se iz gradske vodovodne mreže, a ukoliko tehnološke potrebe za vodom budu prevazilazile mogućnost snabdevanja iz gradskog vodovoda, bušiće se bunar.

U obrazloženju sekretarijata navodi se i da će se otpadne vode sa lokacije odvoditi zasebnim kanalizacionim mrežama za atmosferske vode, sanitarno-fekalne i tehnološke otpadne vode za koje je predvidjen predtretman izgradnjom uredjaja za primarno prečišćavanje otpadnih voda.

Ukazuje se i da su za vreme trajanja javnog uvida mišljenje o Studiji dostavila tri udruženja gradjana: Most na suvom, RERI i Zrenjaninska omladinska organizacija, kao i 98 gradjana.

U svim dostavljenim mišljenjima iznosi se ukupno 289 primedbi na projekat i Studiju, a najveću zabrinutost gradjani su iskazali u vezi sa zaštitom vazduha i monitoringom kvaliteta vazduha (89 primedbi), uticajem projekta na vodosnabdevanje (36), prečišćavanje otpadne vode i zagadjenje površinskih i podzemnih voda (24), uticaj na zdravlje stanovništva (22 primedbe).

Gradjani su iskazali nezadovoljstvo sadržajem Studije i načinom vodjenja procedure, a deo zainteresovanih smatra da je ugroženost Carske bare nakon izgradnje fabrike "neupitna" i iskazuju sumnju u mogućnost sprovodjenja adekvatnog monitoringa biljnog i životinjskog sveta u ovom zaštićenom području.

Tehnička komisija za ocenu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje miksera za proizvodnju gume koja je analizirala i ispitala Studiju, zaključila je da ona odgovara sadržaju propisanom Zakonom.

Komisija je analizirala i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija kao i zainteresovane javnosti, dostavljenih u toku javnog uvida i ocenila da svi odgovori obradjivača studije koji pojašnjavaju odredjene nejasnoće moraju biti integrisani u dopunjenu i izmenjenu Studiju o proceni uticaja.

Nosilac projekta Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin, dužan je da se u svemu pridržava mera zaštite i propisano je da, ukoliko u roku od dve godine od dana prijama ove saglasnosti ne pristupi realizaciji projekta, nadležni organ može doneti odluku o izradi nove Studije o proceni uticaja na životnu sredinu ili ažuriranju postojeće.

Linglong u radnoj zoni "Jugoistok II-A" u Zrenjaninu gradi kompleks proizvodnih objekata za proizvodnju pneumatika na oko 97 hektara i kako je prilikom polaganja kamena temeljca rečeno, fabrika će proizvoditi 13 miliona guma godišnje, zaposliće 1.200 radnika, a u nju će biti uloženo 800 miliona evra.

Oglasite se na našem sajtu, preko naše e-liste, u štampanom izdanju Novina kao i u internet Srpskom poslovnom imeniku.  Povoljni paketi za promociju vaše kompanije. 416.892.9882

Oglasite se na našem sajtu, preko naše e-liste, u štampanom izdanju Novina kao i u internet...

POSLOVNI IMENIK

Srpski poslovni imenik, koji izdaju Novine Toronto, jedinstveno je izdanje u kojem se...

RECEPTI

Ishrana zauzima važno mesto u životu ljudi. Živimo u eri nedostatka vremena koje se...

FINANSIRANJE

Praktičnim znanjem, iskustvom i kao Lender i kao Broker, Dragana Jovanović, serijom...

Krsna slava je prastari običaj u kome se, uz posebne obrede i gozbu, proslavlja hrišćanski...

Znate li šta se dogodilo na današnji dan u istoriji? Novine vam donose najzanimljivije...