Neprihvatljiva kampanja širenja mržnje u Srbiji

Toronto, 
17. Mart 2023.
Novine Toronto, broj 
1822

Platforma "Tri slobode" koja okuplja nekoliko nevladinih organizacija, smatra neprihvatljivim i nedopustivim kampanje "targetiranja" i zastrašivanja koje preko plakata i grafita u gradovima Srbije i televizija sa dozvolom za nacionalnu pokrivenost, pozivaju na linč političkih neistomišljenika, udruženja građana i članova i članica akademske zajednice.

"Bez obzira na činjenicu da su ovog puta kampanji izloženi i opozicioni akteri koji neretko i sami promovišu govor mržnje i zastrašivanje kao vid političke borbe, normalizaciju ovako brutalnih i zastrašujućih napada smatramo nedopustivom u demokratskom društvu" naveli su u saopštenju.

Potpisnici su istakli da ovakvi obračuni izazivaju duboku zabrinutost ne samo za budućnost komunikacije na političkoj sceni, već i za fizičku bezbednost svih koji javno kritikuju postupke vlasti, ili ih kroz javnu i akademsku debatu analiziraju.

Uz podsećanje da je u toku kampanja koje se sastoji od televizijskih priloga, plakatiranja gradova i prigradskih naselja u Srbiji, kao i ispisivanja poruka na zidovima i javnim površinama, organizacije civilnog društva traže da nadležni reaguju.

Podsetili su da su obračuni preko plakata već viđeni protiv novinarke Isidore Kovačević u Šapcu, novinara Verana Matića u Vranju i plakati sa kućnom adresom Nenada Kulačina u Beogradu.

"U sva tri slučaja, počinioci nisu odgovarali", navedeneo je u saopštenju "Tri slobode".

Saopštenje su potpisali: Inicijativa mladih za ljudska prava,Crta, Građanske inicijative, Slavko Ćuruvija fondacija, Partneri Srbija, Autonomni ženski centar, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Nezavisno udruženje novinara Srbije, Novi optimizam, Centar za praktičnu politiku i Catalyst Balkans.