Prijem Kosova u Savetu Evrope može potrajati i više godina

Toronto, 
13. Maj 2022.
Novine Toronto, broj 
1762

Priština je aplicirala za članstvo u Savetu Evrope (SE), ali od podnošenja zahteva za prijem do statusa punopravne članice te panevropske organizacije, prema dosadašnjim iskustvima i proceduri, može proteći i više godina.

Prvi korak na putu do članstva jeste dobijanje podrške više od dve trećine članova Komiteta ministara Saveta Evrope da se zahtev uzme u razmatranje.

Komitet ministara čine šefovi diplomatija svih zemalja članica ili njihovi izaslanici. Većina od ukpuno 46 zemalja članica, koliko SE broji posle suspenzije Rusije iz članstva, priznaje nezavisnost Kosova, pa se očekuje da će u Komitetu ministara kosovske vlasti uspeti da obezbede potrebnu dvotrećinsku podršku za prvi korak ka članstvu.

Naredni korak je da jedna od zemalja članica Saveta Evrope mora kosovski zahtev za članstvo da stavi na dnevni red i glasanje u Komitetu ministara ili na godišnjoj ministarskoj sednici.

Po dobijanju dvotrećinske većine u tom telu, zahtev se prosledjuje Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.

Potencijalna članica mora ispunjavati kriterijume Saveta Evrope u domenu demokratije, poštovanja ljudskih prava i vladavine prava. Proces uskladjivanja sa standardima Saveta Evrope kontrolišu poslanici Parlamentarne skupštine.

Iskustva drugih zemalja pokazuju da uskladjivanje može potrajati i više godina, a dužina procesa zavisi isključivo od zemlje koja želi da pristupi u članstvo.

Ukoliko na kraju tog procesa zemlja koja aplicira za članstvo dobije dvotrećinsku većinu glasova i u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, zahtev se vraća Komitetu ministara na konačnu potvrdu.

Savet Evrope već ima kancelariju u Prištini preko koje realizuje programe podrške kosovskim institucijama i jačanju vladavine prava i zaštite kulturnog nasledja, a Kosovo je do sada uspelo da postane punopravna članica u nekim telima Saveta Evrope, poput Banke za razvoj SE (CEB) i Venecijanske komisije.

Podnošenje zahteva za članstvo Kosova u SE za je najavila ministarka spoljnih poslova Kosova Donika Gervala na sastanku zapadnobalkanskih lidera sa visokim predstavnikom EU Žozepom Borelom.