Republička izborna komisija usvojila više uputstava pred najavljene izbore

Toronto, 
13. Oktobar 2023.
Novine Toronto, broj 
1860

Republička izborna komisija Srbije je  u Beogradu usvojila izmene i dopune uputstva za predlaganje lica u biračke odbore za sprovođenje glasanja za narodne poslanike i još nekoliko akata pred najavljene izbore koji se očekuju do kraja godine.

Zamenik predsednika RIK-a Marko Janković je izjavio novinarima da se radna grupa uglavnom usaglasila o predlotima odluka i da je bilo manjih neslaganja, a da su izmene i dopune uglavnom tehničke prirode.

Član RIK-a Tanasije Marinković rekao je da je materijal za čak 12 tačaka dnevnog reda članovima komisije dostavljen prekasno, te nije bilo vremena za detaljnu analizu, ali da bi on svakako predložio neke izmene.

"Mi treba da imamo kvalifikovanu izbornu administraciju i što pre treba krenuti u obuku instruktora koji će posle vršiti obuku članova odbora. ODIHR (telo OEBS) je ranije istakao potrebu da svaki član komisije treba da prođe obuku", rekao je Marinković.

On je dodao da u sadašnjoj preporuci stoji da član biračkog odbora može biti izabran 15 dana pre glasanja i pitao kako će on biti obučen, ako se tek 15 dana pre glasanja zna ko je.

"Sada piše da poslanička grupa 'po mogućnosti' predlaže u odbor lice koje je prošlo obuku i ima iskustvo u sprovodjenju izbora, a ja predlažem da se briše to 'po mogućnosti' ", rekao je Marinković.

Predsednik RIK Vladimir Dimitrijević je odgovorio da su te norme o predlaganju prepisane iz zakona i da se ne mogu menjati uputstvom, dok su članovi RIK-a odbili drugi predlog.

RIK je  razmotrila i uputstva o jedinstvenim standardima za izborni materijal, o primopredaji materijala, o načinu praćenja izlaznosti birača na izbore, o ostvarivanju prava na uvid u izborni materijal, o načinu prava birača da ima uvid u podatke da li je evidentirano da li je glasao, o načinu postupanja po prigovorima, o poništavanju glasova, statističkoj obradi podataka i o pregovaračkim postupcima u javnim nabavkama.