cerait helping your business grow big

Srbija napredovala u sprečavanju pranja novca, ostaje pod pojačanim nadzorom

Toronto, 
21. Februar 2019.
Novine Toronto, broj 
1569

Telo Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Manival (Moneyval) saopštilo je da je Srbija napredovala u ispunjavanju preporuka u toj oblasti, ali da će ostati u režimu pojačanog nadzora i da u decembru 2019. treba da podnese novi izveštaj o progresu.

Srbija je stavljena pod režim pojačanog nadzora Manivala na osnovu izveštaja o zajedničkoj evaluaciji mera i radnji iz aprila 2016, u kojem je procenjena efikasnost njenih mera protiv pranja novca i finansiranja terorizma i postupanje po 40 preporuka Operativne grupe za finansijske akcije (FATF) u toj oblasti. 

Manival je saopštio da je, na osnovu izveštaja Srbije o primenjenim merama, pozitivno preinačio ocenu za postupanje po deset preporuka FATF za koje je prethodno ocenjeno da ih Srbija "delimično ispunjava" ili "ne ispunjava".

Manival je za Srbiju na "uglavnom ispunjava" podigao ocene koje se odnose na preporuke 1. Procena rizika i primena pristupa zasnovanog na proceni rizika, 7. Ciljane finansijske kazne u vezi sa širenjem oružja za masovno unište nje, 10. Poznavanje i praćenje stranke, 13. Korespondentsko bankarstvo, 19. Države višeg stepena rizika, 16. Elektronski transfer, 25. Transparentnost i stvarno vlasništvo nad pravnim licima, 26. Regulisanje finansijskih institucija i nadzor nad njihovim radom i 35. Kazne, i na "ispunjava" ocenu za preporuku 12. Politički eksponirana lica.

Operativna grupa za finansijske akcije (FATF) je međuvladino telo osnovano 1989. godine, čiji je cilj da postavi standarde i promoviše efikasnu primenu pravnih, regulatornih i operativnih mera u borbi protiv pranja novca, finansiranja terorizma i drugih pretnji za integritet međunarodnog finansijskog sistema. 

Srbija je član FATF preko mehanizma Manival, ekspertskog komiteta Saveta Evrope koji procenjuje usklađenost država članica sa međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u oblasti pravne prakse, finansijskog sistema i unutrašnjih poslova.

FATF je u oktobru prošle godine saopštio da Srbija ostaje crnoj listi zemalja sa "strateškim nedostacima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma". 

Organizacija FATF je 2012. donela Međunarodne standarde u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Na osnovu tih standarda, Manival procenjuje usaglašenost sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u državama članicama Saveta Evrope sa međunarodnim standardima.

Oglasite se na našem sajtu, preko naše e-liste, u štampanom izdanju Novina kao i u internet Srpskom poslovnom imeniku.  Povoljni paketi za promociju vaše kompanije. 416.892.9882

Oglasite se na našem sajtu, preko naše e-liste, u štampanom izdanju Novina kao i u internet...

POSLOVNI IMENIK

Srpski poslovni imenik, koji izdaju Novine Toronto, jedinstveno je izdanje u kojem se...

RECEPTI

Ishrana zauzima važno mesto u životu ljudi. Živimo u eri nedostatka vremena koje se...

FINANSIRANJE

Praktičnim znanjem, iskustvom i kao Lender i kao Broker, Dragana Jovanović, serijom...

Krsna slava je prastari običaj u kome se, uz posebne obrede i gozbu, proslavlja hrišćanski...

Znate li šta se dogodilo na današnji dan u istoriji? Novine vam donose najzanimljivije...

Preporuke