Usmena saglasnost Vučića na evropski sporazum ima isto dejstvo kao da je pismeno zaključen

Toronto, 
24. Mart 2023.
Novine Toronto, broj 
1824

Profesor novosadskog Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Vladimir Medović izjavio je da to što evropski sporazum kao ni Aneks o za njegovu implementaciju nisu potpisali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Aljbin Kurti "ne umanjuje njihovo pravno dejstvo".

"U skladu sa pravilima međunarodnog javnog prava, usmeno zaključeni međunarodni sporazumi imaju isto pravno destvo kao i oni koji su pismeno zaključeni. Bitno je da postoji saglasnost volja dve strane oko sadržine teksta, a ta saglasnost je nedvosmisleno potvrđena izjavom posrednika, visokog predstavnika Evropske unije (EU) Borelja. Sporazum, dakle postoji i on proizvodi dejstvo", rekao je Medović za nedeljnik NIN.

Kako je naveo, "prihvatanjem Aneksa kompletiran je evropski sporazum čiji tekst su predsednik Aleksandar Vučić i premijer Aljbin Kurti usaglasili u Briselu 27. februara".

"Da ne bude nikakve sumnje, paragrafom 2. Aneksa je izričito predviđeno da se Kosovo i Srbija obavezuju da će poštovati sve članove Sporazuma i Aneksa, i sprovesti sve svoje obaveze koje proizilaze iz Sporazuma i Aneksa ekspeditiveno i u dobroj veri", rekao je Medović.