EU predlaže agenciju za borbu protiv sajber pretnji

Toronto, 
22. Septembar 2017.
Novine Toronto, broj 
1519

Evropska komisija predložila je niz mera da se bolje zaštite zemlje Unije od sajber napada, uključujući posebnu agenciju i uvođenje evropske oznake za sajber bezbednost.
Tokom 2016. više od 4.000 napada malicioznog programa "rensomver" registrovano je dnevno u zemljama EU i 80 odsto evropskih kompanija su imale bar jedan incident vezan za sajber bezbednost, navela je Evropska komisija.
"To je ključno ekonomsko pitanje ali i političko pitanje", rekao je novinarima komesar zadužen za bezbednost Džulijan King, koji je dodao da sajber napadi mogu takođe da pogađaju demokratske institucije Unije.
Komisija je predložila da se sadašnja evropska agencija ENISA, sa sedištem u Grčkoj, pretvori u pravu Agenciju za sajberbezbednost EU. ENISA je sada ograničena na pružanje saveta.
Nova agencija bi imala stalni mandat, dodatne resurse i pojačana ovlašćenja, čime bi se poboljšala pripremljenost EU u slučaju sajber napada.
Agencija bi takođe imala ključnu ulogu u izdavanju sertifikata za sajberbezbednost, koje Komisija predlaže da se uvedu za digitalne proizvode i usluge. 
Akteri na tržištu će moći slobodno da biraju da li žele da koriste ovu novu etiketu kojom se garantuju visoke norme u okviru sajberbezbednosti, a ona bi mogla da predstavlja i dodatnu konkurentsku prednost za kompanije koje je imaju.