Fizičari pronašli novu dvostruko šarmantnu česticu

Toronto, 
07. Jul 2017.
Novine Toronto, broj 
1514

Fizičari koji rade na Velikom hadronskom sudaraču objavili su danas da su pronašli novu "dvostruko šarmantnu" subatomsku česticu za koju se nadaju da bi mogla da objasni ključnu silu koja povezuje materiju.
Reč je o čestici barion čije se postojanje teorijski dugo pretpostavljalo, ali do sada nije eksperimentalno potvrđena. 
Barioni su subatomske čestice sastavljeni od kvarkova, a najpoznatiji barioni su protoni i neutroni. Kvarkovi su još manje čestice i ima ih šest tipova podeljenih u lake i teške. Laki su gornji i donji kvarkovi, a teški čudni, šarmantni, vršni i dubinski. Barioni su jedna od vrsta hadrona, odnosno čestica sastavljenih od kvarkova.
Novopronađena čestica se sastoji od dva šarmantna kvarka i jednog gornjeg kvarka i upečatljvo za ovu česticu je što se sastoji od dva teška kvarka.Pošto postoji šest vrsta kvarkova, teorijski su moguće mnoge kombinacije, ali svi do sad opaženi barioni imaju najviše jedan težak kvark.
Fizičar sa Oksforda Gaj Vilkinson, koji je učestvovao u eksperimentu, rekao je da je u Velikom hadronskom sudaraču na delić sekunde stvoren barion nazvan "Dži č"."Nasuprot drugim barionima u kojim tri kvarka izvode složen ples jedan oko drugog, za barion s dva teška kvarka se očekuje da deluje kao planetarni sistem, gde dva teška kvarka igraju ulogu teških zvezdi koje se okreću jedna oko druge, s lakšim kvarkom koji orbitira oko ovog binarnog sistema", rekao je Vilkinson.
Portparol Velikog hadronskog sudarača Đovani Pasaleva je rekao da je pronađeni barion s dva teška kvarka od velikog značaja pošto će obezbediti "jedinstvo oruđe" za dalje istraživanje jake sile koja povezuje materiju.