40 GODINA SRPSKE NACIONALNE AKADEMIJE

APEL SRPSKE NACIONALNE AKADEMIJE KANADE, U TORONTU

Povodom 40-godišnjice osnivanja i rada Srpske nacionalne akademije Kanade, u Torontu, Uprava SNA zamislila je čitav niz akademskih programa kojima bi bio obeležen rad Akademije.

Obzirom na odluke vlade Kanade i vlada država sveta, a u vezi pandemije covid-19, izvođenje većeg dela, planiranih programa, je dovedeno u pitanje. Izvesno je, i ostvarivo, izrada i izdavanje monografije povodom 40-godišnjeg delovanja.

Rad na Monografiji je u toku. Iz istog razloga, pandemije, Akademija se našla u teškoj finansijskoj situaciji. Za izgradu monografije potrebna su sredstva. U 2020. godini, Akademija je, kao organizacija, dobila samo jedan skroman prilog. Neophodni su prilozi dobrotvora, vaši prilozi – ma koliko bili skromni.

Takođe vas molimo, članovi Uprave i članovi Srpske nacionalne akademije, da uplate svoju članarinu za 2020. i 2021. godinu. Sve uplate se mogu vršiti i preko e-transfer na:

SNAKanada@gmail.com

Trenutno Akademija, finansijski, funkcioniše zahvaljujući usrdnoj i nesebičnoj pomoći predsednika Uprave SNA, g. Žarka Brestovca, kome smo izuzetno zahvalni.

 

Kontakt za pitanja i priloge:

g. Cviko Vidaković

tel. 416.315.1056

 https://youtu.be/56tYcAJY7bc

.N.T.
Novine Toronto, broj 
1663
Toronto 
02. Mart 2021.