HARMONIČNA EKSPLOZIJA RAZNOVRSNOSTI

Veliki zaljubljenik umetnosti i još veći kolekcionar umetničkih dela, Zoran Sretenović, počastio je Galeriju Srpske nacionalne akademije dobročinstvom da, izborom slika iz svoje privatne kolekcije, javno izloži platna troje autora: Mirjane Maoduš (9 slika), Marka Stupara (14 slika) i Milorada Bate Mihajlovića (5 slika).

Jedino što je zajedničko svoma troma jeste da su, svako za sebe izvesne godine proveli, proboravili, proživeli u ambijentu Pariza. Svakako da sredina u kojoj umetnik živi vrši određeni uticaj na senzibilitet stvaraoca, ali ipak, umetnost je individualni čin i otuda, bez obzira na ovaj zajednički biografski detalj, svako od navedenih je predstavljen delima koja ga iskazuju kao autentičnog stvaraoca.

Gigantska platna Mirjane Maoduš koliko su dala Galeriji SNA jednu potpuno do sada ne viđenu atmosferu i energiju, toliko su u određenoj meri, obzirom na veličinu prostora sama sebe sprečila da budu u potpunosti doživljena od posmatrača. Po formatu i izrazu ova dela  su primerenija super-muzejima ili industrijsko-poslovnim prostorima namerenim da bez dvoumljenja impresioniraju posetioca, posmatrača.

Na slikama Mirjane Maoduš očito je njeno „poreklo“ iz njene početne umetničke škole i izučavanja primenjenih umetnosti. I ako su ovde izložene samo slike u kojima je ćirilični tekst vizuelni izazov, ova njena platna spadaju u seriju u kojima je, u duhu popoatrtističkih efekata, upotrebljavala latinčnu, ćiriličnu i numeričku kaligrafiju, odnosno, tekstualni element kao likovno sredstvo za stvaranje svoje kolorističke atmosfere. Jarkim bojama u sadejstvu sa odgovarajućim kontrastom ona snažno ilustruje slovne motive.

Ne znam da li izlagač poseduje u kolekciji i Mirjanine slike sa onim intimnijim prizorima, za koje se zna da postoje, ali bi bilo zanimljivo, ukoliko ih ima, videti i njih. Upravo tako sagledala bi se istinskla širine slikarkinog istraživačkog izraza.

Platna Marka Stupara predstavljaju intimizaciju slikanog. Svojim suptilnim koloritom on čini da slikano postaje blisko i prepoznatljivo u nama i utisnuto kao samo lično iskustvo posmatrača. Pejzaže Venecije, primorja, Pariza,  motive  Francuske... Stupar intimizuje mekim koloritom, jednako kao što na drugim svojim platnima to čini sa ambijentima sobe, ateljea.

Tako u njegovoj paleti tretman prostora, pejzaža zadobija tretman sobe, radnog ili boravišnog prostora, intimnog, ličnog ambijenta. Sve je tu snedreno, namereno da stane u dušu. Tu sve deluje više kao snovidno nego viđeno. Upravo time sve je lično umetnikovo, a tako predstavljeno postaje i intimizovano posmatračevo, drago i nezaboravno.

Milorad Bata Mihajlović je pobunjenik. On je slikar nemira i uzburkane emocije. U njegovim prizorima boja je nesmirivo, uvek, u nekom svom-njegovom toku. Čak i kada je učvrstio kompoziciju sigurnim linijama to ne pomaže, jer njegov kolorit nezauzdan je. Pa i kada se radi o mekim i nežnim bojama, na njegovim drugim slikama, boje Bate Mihajlovića teku, sevaju, praskaju, eksplodiraju, razlivaju se. Bez obzira da li se radi o istorijskim motivima, portretima, religijskim ili pejzažnim predstavama, boje ne miruju.

Energija kojom otuda zrači Batin kolorit energija je privlačnosti stvaralačkog čina koji se ne može utvrditi nikakvim zakonom, nijednim pravilom već samo stvaralačkim naponom, izazovom čistog osećanja samog stvaraoca, impulsima srca i vetrovima duše. Samo tako se ova dela mogu i doživeti i sa radošću da postoji takav predložak posmatraču da život doživi kao uzbudljivu lepotu umetnikovog (sopstvenog!) nemira.  

Ovako izložena dela, ovo troje umetnika, čak i tamo gde nisu kompatibilna, predstavila su - na trenutak – harmoničnu eksploziju raznovrsnosti srpskog likovnog stvaralaštva druge polovine 20-og veka. Svojim izrazom ovo stvaralaštvo je govorilo veoma kompatibilan svetski jezik i bilo je (i ostalo) prisutno u svetu.

Hvala kolekcionaru na dobročinstvu i trudu.

Radovan Gajić

---------------------

ALBA-AVIS GALERIJA - 24 godine sa vama u Torontu.

Najveći izbor slika renomiranih autora: Aralica, Peđa, Celebonović, Predić, Lubarda, Gvozdenović, Olja, Cuca, Milić, Ljuba, Filo, Dado, Musić, Murtić…

Bilo da formirate svoju kolekciju slika ili da nekome želite da sliku poklonite, kontaktirajte nas na

Tel. 416/953-1395, Zoran Sretenović
www.alba-avis.com

Radovan Gajić
Novine Toronto, broj 
1576
Toronto 
09. Maj 2019.