Izbori u Srpskoj nacionalnoj akademiji u Kanadi

Skupština je usvojila izveštaje o radu Akademije u prethodnom periodu. Obzirom na brojne realizovane programe u minulom periodu, u svom izveštaju koji je podneo Supštini, Predsednik Upravnog odbora, u prethodnom sazivu, Žarko Brestovac je istakao:

"Uspeli smo da Akademija zaista počne da živi duhom kulture našeg naroda, ali ovde u kanadskom okruženju. Moj cilj je da relaksiram odnos ove važne institucije i pre svega njenog članstva, a onda i saradnju sa ostalim organizacijama u srpskoj zajednici. Potrudićemo se da se podigne broj članova i njihova aktivnost, te da se novim programima privuku novi prihodi. Saradnja sa Maticom pored personalne može i treba da bude i instituciona, za šta ima i volje i mogućnosti."

Na sednici je izvršen izbor novih članova Upravnog odbora SNA za 2017/18. godinu. U novu Upravu, Supština je izabrala, od članova prethodnog sastava: Žarka Brestovca, Cviko Vidaković, Radovana Gajića, Davora Miličevića, Zorana Rnjaka i Vladimira Stjepanovića; dok su od novih članova izabrani: Kristina Bijelić, Gordana Laković i Nebojša Madžarević.

Po završetku rada Skupštine članovi novoizabranog Upravnog odbora za 2017./18. godinu, održali su svoju prvu, konstitutivnu sednicu. Sednica je bila otvorena za javnost i uz prisustvo predstavnika medija. Na sednici je izvršen raspored dužnosti u Upravi: za Predsednika UO je izabran Žarko Brestovac, za potpredsednika Radovan Gajić, za generalnog sekretara Gordana Laković, za blagajnika Cviko Vidaković, za upravnika - kustosa Galerije SNA Vladimir Stjepanović, za književne programe zadužen je dr. Davor Miličević, urednik muzičkih programa je Kristina Bijelić, a Zoran Rnjak i Nebojša Madžarević će voditi sajt i elektronsku prezentaciju SNA. Usvojeno je da će Uprava raditi u potpunoj otvorenosti i sa članstvom i sa javnošću.

 

 

Obavešteni smo da je 05. jula održan drugi sastanak članova nove Uprave. Jednoglasno je usvojeno da u cilju oživljavanja ambijenta Galerije, izbor iz kolekcije slika u vlasništvu SNA treba redovno držati izložen, u periodu između dve zvanične izložbe.

Ovo je i učinjeno istog dana tako da su sada u Galeriji SNA izložena dela Milića od Mačve, D. D. Gađanski i drugih.

Uprava SNA poziva sve likovne umetnike da uzmu ušešće u stalnoj postavci galerije donacijom svojih dela, kako bi se napravila javna aukcija da bi se poboljšalo finansijsko stanje SNA.

Violeta Dimitrijević
Novine Toronto, broj 
1514
Toronto 
07. Jul 2017.

your brand recognized