Jedno veče za dve promocije knjige Đorđa Vasića

                                                                                    

Prošlog petka 10. novembra 2017. godine, u punoj sali Snjansea Tonjn Hall, 95 Lavinia avenue, održano je književno predstavljanje nove knjige „Indijanac i ogledalo“, Đorđa Vasića. Bilo je zanimljivo slušati odlomke iz njegovih pripovedaka koje su čitali Dimitrije Porbić i Ivana Obradović, ali sve prisutne posebno je obradovalo učešće dvoje mladih ljudi Aleksandra i Jovan Papić. Sala je bila puna prijatelja i poznavaoca Đorđevog književnog opusa.  Ovog puta autor se našao i u ulozi prevodioca te je knjigu pripovedaka „Žongler u bioskopu ili ostrvo snova“, nemačkog pisca Franca Fimana, preveo sa nemačkog, Svoj utisak o pripovedačkoj prozi i odlomke iz knjige čitala je Dušica Ivanović. Uz veoma vidljive emocije pisac se zahvalio učesnicima, Vladimiru Stepanoviću čija slika krasi korice ove nove knjige, porodici i supruzi Slavici na podršci.

                                                                                             

 

Zbirka priča „Indijanac i ogledalo“, su crtice iz svakodnevnog života kojima autor postaje dokumentator zbivanja sveta koji ga okružuje. Duh njegovog stvaralaštva proizilazi iz cilja da pokaže relacije saznajnog i iskustvenog, deskriptivano naturalističkim stilom, modernog narativnog diskursa  novijih američkih žurnalista. Priče pisane u prvom licu su povezane u celinu i odaju utisak bliskosti naratora sa čitaocem. Pripovedač je i ulični posmatrač, i izmešteno oko. Slika situacije ili beleži događaje koje bude asocijacije i introspektivno iskazuju bogat unutrašnji život naratora. Kroz široki narativ koji sadrži  male narativne celine, čitaocu se nudi mogućnost da sam uđe u dijaloge sa junacima, koji od klasičnih junaka postaju realni  ljudi.

                                                                         

 

Knjigu možete kupiti na prezentaciji autora Đorđo Vasića na „Drugom Salonu knjige srpskih autora u Kanadi“ od 1. do 8. decembra.

 

Violeta Dimitrijević

Violeta Dimitrijević
Novine Toronto, broj 
1527
Toronto 
16. November 2017.