Kanadsko Srpski Savez položio vence u Torontu i Misisagi

Povodom “Dana sećanja" (Rememberance Day) na žrtve velikih ratova i njihov nemerljiv doprinos nastajanju modernog Kanadskog društva, "Kanadsko srpski savez" je položio vence u Torontu i Misisagi, naglašavajući značaj kanadsko-srpskog prijateljstva i savezništva te ogroman doprinos srpskog naroda pobedama saveznika u prošlim velikim ratovima.

"Kanadsko srpski savez" jasno stoji na stanovištu da tekuće geo političke igre velikih sila ne smeju zamagliti niti umanjiti doprinos srpskog naroda modernom zapadnom društvu kako kroz velike žrtve koje je srpski narod nesumnjivo dao u ratovima, tako i kroz nauku, kulturu, sport, umetnost i svekolike druge mirnodopske aktivnosti.

I to nikako ne sme da se zaboravi.

"Kanadsko srpski savez" je formalno osnovan kao neprofitna organizacija srpske dijaspore u Kanadi, 1. Avgusta 2020 godine. KSS predstavlja i zastupa interese srpske zajednice u Kanadi i predstavlja unikatnu platformu za postojeće srpske organizacije u Kanadi, sa ciljem da olakša i više koordinira rad naših postojećih organizacija.

KSS je dobio podršku od diplomatskih predstavnika država iz kojih dolazimo kao i velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve u Kanadi.

Ova akcija se pokazala kao primer kako KSS namerava da radi. 

Duško Avramović je kreirao ideju i uz podršku Dragana Božića, naručio materijal i ručno su napravili vence. Nemerljiv doprinos je dao Tom Rakočević MPP, član parlamenta provincije Ontario, uvek spreman da pomogne kad zatreba.

Nadamo se da će ova akcija postati tradicionalna i doprineti unapređenju interesa Srpske zajednice u Kanadi.

K.D.
Novine Toronto, broj 
1639
Toronto 
17. November 2020.