Kanadsko-srpski savez uspešno nastavlja sa radom

Aktivnosti na osnivanju Kanadsko-srpskog saveza /Canadian Serbian Alliance/, biće intenzivirane kako bi se sa osnivačkom skupštinom, u narednom periodu, u potpunosti stvorile sve formalno-pravne pretpostavke za Delovanje krovne organizacije, zaključeno je na pripremnom sastanku održanom u porti manastira Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Miltonu, 30. avgusta 2020.

Sastanku je prisustvovao i ambasador BiH u Kanadi Marko Milisav koji je istakao značaj sloge, sinergije i povezivanja dijaspore u Kanadi i prenio podršku ovoj inicijativi od rukovodstva Republike Srpske.

Kanadsko-srpski savez kao krovna organizacije će okupljati najznačanija udruženja i pojedince srpske dijaspore u Kanadi kao i Kanađane prijatelje srpskog naroda, navedeno je u saopštenju sa ovog skupa.

Predstavnici više od 10 udruženja srpska dijaspore u Kanadi saglasili su se da je ova inicijativa veoma važna za bolji status srpske zajednice u Kanadi, kao i bolje povezivanje sa Srbijom, Crnom Gorom i Republikom Srpskom.

Član Izvršnog odbora Kanadsko srpskog saveza u osnivanju i predsjednik Srpske narodne odbrane, srpskog udruženja koje u Kanadi postoji i đeluje više od 100 godina, Zoran Cvijetić izjavio je da postojanje ovakve jedne organizacije sigrno može mnogo doprinijeti na promociji interesa Srba u Kanadi i Sjevernoj Americi i da će upravo zajedničko đelovanje krovne organizacije i pojedinačnih članica dati najbolje rezultate.

“To je veoma pozitivno i te organizacije će i dalje nastavljati svoj rad i aktivnosti ali veoma je značajno da se formira i jedna ovakva zajednička platforma koja će omogućiti da naša zajednica bude jedinstvenija, monolitnija i da kada je potrebno svi Srbi i svi naši kanadski prijatelji progovore jednim glasom i jedinstvenim stavom. Tada se naš glas jače čuje i više uvažava”, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se ističe da su rukovodstvo Republike Srpske, srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, kao i predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović, uvijek davali veliki značaj srpskoj dijaspori i da će u tom smislu institucije Srpske uvijek podržati ovakve inicijative i aktivnosti.

Prisutnima se obratio i Kanađanin srpskog porijekla, Tom Rakočević, član Parlamenta Ontarija, koji sa 14 miliona stanovnika predstavlja najmnogoljudniju, ekonomski i politički najznačajniju provinciju Kanade, naglasivši da su Srbi kao pojedinci u Kanadi napravili velike uspjehe ali da kao zajednica nisu dovoljno afirmisani.

Srbi koji su u Kanadu dolazili u prethodnim decenijama i godinama, napravili su velike uspjehe u kanadskom društvu i danas su uvaženi u svojim profesijama kao biznsmeni, inženjeri, ljekari… i poštovani članovi kanadskog društva.

“Sa druge strane kao zajednica smo imali teret predrasuda i negativne slike koja je stvorena i ova organizacije je svakako način da to ispravimo i afirmišemo vrijednosti koje nas vezuju sa Kanadom”, navedeno je u saopštenju.

U Kanadi postoji veliki broj srpskih udruženja i organizacija koje na raznovrsan način i sa različitih aspekata promovišu srpsku kulturu, tradiciju i okupljaju Srbe u Kanadi.

Ciljevi, struktura, finansiranje

1. Kanadsko Srpski Savez (KSS) predstavlja, zastupa i štiti interese srpske zajednice u Kanadi. 

2. KSS je registrovana kao neprofitabilna organizacija na federalnom nivou, sa sjedištem u Misisagi, Ontario, Kanada.

3. KSS, u duhu pravoslavne sabornosti, podržava, promoviše i koordinira Delovanje članova: organizacija i pojedinaca.

4. KSS uspostavlja i održava veze sa nadležnim institucijama, organizacijama i ustanovama u srpskim zemljama, kao i sa srodnim organizacijama u srpskoj dijaspori.

5. Delovanje organizacije je bazirano na duhu pravoslavlja i  tekovinama slobodnog, pravednog i prosperitetnog kanadskog drustva.

6. Članovi KSS su organizacije koje se u skladu sa svojim statutom izjasne da uzimaju učešće u radu Kss i nominuju, kao članove Kss, jednog do tri predstavnika, zavisno od osnivačkog statusa i broja članova, kao i pojedinci koje skupština ili izvršni odbor izaberu.

7. Rad KSS je baziran na transparentnosti, uzajamnoj solidarnosti i saradnji.

8. Skupštinu KSS čine svi pojedinci, članovi kako je prethodno definisano. Skupština bira Izvršni odbor (IO) i Nadzorni odbor (NO) sa mandatom od 2 godine, te donosi sve važne odluke.

9. Radom Kss upravlja Izvršni odbor (IO) koji se sastoji od 7 članova: predsednik, dva potpredsednika, sekretar, blagajnik i dva člana. 

10. Nadzorni odbor (NO), koji broji tri člana sprovodi standardne nadzorne funkcije u domenu zakonitosti rada i finansija. 

11. IO, po potrebi, imenuje profesionalne i stručne kadrove za pravno zastupanje, finansije, marketing, itd.

12.  Aktivnosti KSS se finansiraju od strane organizacija članova, individualnih članova, priložnika i kroz kampanje za prikupljanje sredstava.

Kanadsko Srpski Savez

Beta
Novine Toronto, broj 
1619
Toronto 
04. Septembar 2020.