Majlsu Obradoviću uručena nagrada za poseban doprinos u radu "Udruženja parničnih advokata Ontarija"

 

                                                                                            

Udruženje parničnih advokata Ontarija (OTLA), sa preko 1500 članova, je vodeća organizacija koja zastupa tužioce u postupcima pred sudovima u Ontariju. Ova organizacija štiti prava onih koji su pretrpeli povrede i gubitke usled pogrešnog rada drugih.

Na ceremoniji, koja je održana 26. aprila 2018. godine,  uručena je nagrada  Majlsu Obradoviću za poseban doprinos u radu ovog udruženja. Nagrada mu je uručena za dugogodišnju posvećenu saradnju na  unapređenju  ciljeva i ideja OTLA-e.

Majls Obradović je član OTLA-e od 1997. godine. Nagrada mu je dodeljena za dugogodišnji  doprinos u pisanju i prezentaciji brojnih radova na mnogobrojnim konferencijama i seminarima za pravnu edukaciju, kao i za mnogobrojne članke napisane za Litigator (The Litgator), službeni časopis Udruženja.

Nagrada je najvećim delom, priznanje za njegov doprinos u radu na mestu urednika biltena OTLA-e, odeljenja za Medical malpractice na kome se nalazio poslednjih 10 godina. Tokom ovog perioda, tromesečni bilten, koji je izdavlo ovo odeljenje je sa nekoliko stranica porastao na više od 40 stranica i ističe se po svom kvalitetu i po korisnosti advokatima u radu.

Tim povodom razgovarali smo sa Majlsom Obradovićem, koji je za “ Novine Toronto” rekao:

"Bilo mi je veoma drago da dobijem ovu nagradu od svojih kolega iz OTLA-e, posebno Odeljenja za Medical malpractice koje se u praksi ističe po najvišim standardima profesije.

                                                                                                                                        

Slučajevi nesavesnog lečenja su među najkompleksnijim slučajevima koje zastupamo pred Vrhovnim sudom Ontarija. Ovi slučajevi se energično brane od strane tuženih. Kombinacija ove dve okolnosti čini te predmete veoma izazovnim čak i za iskusne advokate.

Međutim, veoma je važno uzeti u rad ove slučajeve i pokušati pomoći tim ljudima, jer naši klijenti obično pate od težih povreda nego što se to na prvi pogled vidi. Mislim da moj rad u edukaciji advokata u ovoj oblasti pomaže u obezbeđivanju primene pravde za sve povređene i njihove porodice."

Majls Obradović je takođe pisao i prezentovao radove za “Američku asocijaciju za pravdu”, (američko udruženje advokata), kao i za “Udruženje za pravna pitanja Ontarija” i “Kanadsku advokatsku Komoru”.

Veoma je aktivan i na drugim poljima; bio je na mestu predsednika Upravnog odbora policijske Komore za oblast Pila; predsednika Upravnog odbora organizacije The United Njay  za oblast Pila, takođe je bio i predsednik CŠO pravoslavne crkve - Sveti Sava u Torontu.

 

N.T.

 

N.T.
Novine Toronto, broj 
1548
Toronto 
21. Jun 2018.