Nikola Tesla Educational Charity

Nikola Tesla u školske udžbenike

Nikola_Tesla

U banket sali Vajnone (Winona Vine Estate, Hamilton) 1. aprila 2017 godine, u organizaciji NTEK-a (Nikola Tesla Educational Charity), održana je druga po redu gala proslava (2nd Annual Nikola Tesla Gala) posvećena Nikola Tesla Bulevaru i budućim projektima ove dobrotvorne organizacije.

Na proslavi je prisustvovalo oko 250 gostiju među kojima su se nalazili i vlasnici Tesla automobila i gradski sevetnik gospođa Maria Pirson (Ms. Maria Pearson, Hamilton Councilor - for Stoney Creek).
Veroslav Đurđević, predsednik NTEK-a, dao je uvodnu reč govoreći o misiji organizacije i njenim budućim projektima kao i kratak pregled protekle kampanje.

 

Uz muzičku grupu Paganini Bend atmosfera u sali je bila zabavna i ispunjena igrom i prijatnim druženjem. 

Početkom 2016. godine NTEK je pokrenuo donatorsku kampanju sa sloganom ''Stavimo Nikolu Teslu na mapu''. Uz nesebičnu podršku donatora, od kojih je 90% priloga došlo od strane Srba iz Kanade, ova dobrotvorna orgnizacija je uspela da preimenuje Burlington ulicu u Bulevar Nikole Tesle. Na ovom potezu njegovo ime se nalazi na 19 znakova. Zahvaljujući tome, danas preko četvrt miliona ljudi dnevno na putu vidi, a na milione čuje, Teslino ime na radiju kao deo saobraćanog izveštaja. 

 

Hamilton je prepoznao Nikolu Teslu i učinio da se podigne svest o njemu čak i šire od same teritorije grada. Sledeći projekat NTEK-a je ka obrazovanju. Radi daljeg veličanja imena i dela Nikole Tesle, kao jednog od osnovnih ciljeva, NTEK je osnovao McMaster University stipendiju koja nosi Teslino ime. Ugovor sa univerziteom je potpisan i prve stipendije će biti dodeljene 2017. godine. 
U toku je i rad na pripremi materijala o učenju o Teslinom stvaralaštvu koji će ući u školski nastavni plan i program i staviti Teslu u školske udžbenike na teritoriji grada (Hamilton Public elementary schools).

 

Pokrenuta je kampanja da se školi, koja je u gradnji, za učenike od 9-12 razreda dodeli ime Nikole Tesle (Nikola Tesla Secondary School). Nova škola je predviđena za 1200 đaka. Skupljanje potpisa je u toku. Potrebno je prikupiti 10.000 potpisa da bi se podneo zahtev školskoj upravi. 

Peticija se može potpisati na ovom sajtu:
www.change.org/p/nikola-tesla-secondary-school  

NTEK Članovi:
Veroslav Đurđević, predsednik
Mile Popović, potpredsednik
Gordana Laković, marketing direktor
Milena Balta, direktor
Dejan Vicetijević, direktor
Colin C.M. Campbell, direktor
Javoraka Prtenjak, direktor
Jagoda Mirčeta, direktor
Blagica Vicić, direktor

NTEK projekti:
Tesla MekMaster (McMaster University) stipendija - $10,000 godišnje
BASEF (Bay Area Science & Engineering Fair) nagrade - ukupno 43 
Prezentacije nastavnicima i učenicima - ukupno 1000 
Podrška studentima da potpišu peticiju za Nikola Tesla Secondary School.
Rad na školskom programu - priprema materijala o učenju o Teslinom stvaralaštvu, stavljanje Tesle u školske udžbenike grada Hamiltona (Hamilton Public elementary schools).

Sledeći događaj:
9. jul 2017 - Tesla Električni Fesival (Tesla Electric Festival TEF)

NTEK stranica - www.teslaeducational.ca  

Foto: Dragana Paramentiće 

Gordana Laković
Novine Toronto, broj 
1504
Toronto 
07. April 2017.

your brand recognized