Obeleženo 20 godina postojanja folklornog društva "STRAŽILOVO"

 Daleko od zemlje svojih predaka, ali sa razvijenim osećanjem pripadnosti i željom da se očuva naše narodno blago, tradicija, naš jezik i kultura, kao i potreba da se deca i roditelji druže i zbliže, podstaklo je (1997.god.) osnivanje folklornog društva "Stražilovo".

 Društvo se obnovilo i krenulo u nove pohode, u crkvi Sv.Sava na Riveru . Ime su dobili po najvišem vrhu planine Fruške Gore - Stražilovo.U vreme kada je Srbija bila okupirana od straneTuraka, Fruška Gora je bila utočište našem duhu.

 Uzdigli su se mnogi manastiri i duhovna svetilišta koja su okupljala srpski narod. Velikan srpske poezije Branko Radičević na vrhu Stražilova, stvarao je i opevao u svojim pesmama naš narod i kulturu."Kolo, kolo naokolo, vilovito, plahovito, napleteno, navezeno, okićeno, začinjeno. Brže braćo amo, amo da se skupa poigramo..."

Danas pokušavamo da prenesemo našoj deci, deo nas, našu kulturu, tradiciju, pesmu, muziku, ritam, sa nadom da će sutra, neko od njih, da nastavi tu tradiciju i prenese dalje na svoju decu kako bi i oni bili isto deo Stražilova.

Članovi folklorne grupe, sa koreografom gdin. Miroslavom Batom Marčetićem su za ovaj jubilej pripremili veoma kreativan program, nadahnut mladošću. Program su ulepšali gosti koji su došli iz Kičinera, Londona, Misisage, Gvelfa, Vidbija i iz Toronta.
Posebno raduje mladi naraštaj, koji nam je na licu mesta pokazao i dokazao da je dorastao, ni malo lakom zadatku, datom mu u nasleđe, a to je očuvanje i negovanje naše kulture i tradicije.

Ovaj jubilej biće zapamćen po bogatom programu koji su nam mladi priredili, divnom koloritu naših prelepih nošnji i muzici zavičaja.

Folklorno druŠtvo "STRAŽILOVO":
Predsednik:
Ljiljana Radevski,
Koreograf:
Miroslav Bata Marčetić,

Učestvovali:
AKADEMIJA
Bate Marčetića - Toronto
Koreografi:
Marijana Đumić,
Mirislav Bata Marčetić i
Milorad Lonić
(iz folklornog ansambla
“VILA” - Novi Sad)

"OPLENAC - SVETI SAVA"
Koreografi:
Jovana Stojanović,
Radojica Kuzmanović

"STEVAN SIĐELIĆ"
- Kičiner
Koreografi:
Radojica Kuzmanović,
Dragomir Vuković i
Dragan Marković

"MLADOST"- Gvelf
Koreograf: Dragan Čokić

"SVETOSAVLjE"- London
Koreograf,
Bojan Cvetković

"ŠUMADIJA" - Vidbi
Koreograf: Dragan Čokić

 

Zorica Mišić
Novine Toronto, broj 
1508
Toronto 
12. Maj 2017.