Ponosni na nagradu

Novine Toronto, koji izlazi u Kanadi kao etnički časopis u kontinuitetu već 25 godina u štampanom izdanju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, dobio je nagradu Povelja, Kulturno- prosvetne zajednice Srbije.

Povodom toga želim da izrazim zadovoljstvo i ponos u svoje lično ime i u ime saradnika, kao i u ime srpske zajednice koja svojim aktivnostima stvara materijal za pisanje i obaveštavanje o događajima u multietničkoj sredini, kao i u ime sponzora koji razumeju svoju i društvenu korist i u ime svih koji se oglašivaju i tako finansijski podržavaju opstanak ovog lista.

Malo je samo izraziti ponos na naš uporan i kontinuiran odnos prema ćirilici jer Novine Toronto nemaju samo obrazovnu nameru i činjenica je da ćirilično pismo nije kočnica već identitet, konstanta koju Srbi u Kanadi zahvaljujući Novinama, prihvataju što je za sve nas dovoljno.

Kroz ovaj dugi niz godina Novine Toronto su imale veliki broj saradnika koji su svojim pisanjem, fotografijama, istorijskim sećanjima, umetničkim stvaralaštvom, društvenim angažmanom, humanitarnim akcijama, kulturnim događajima doprineli pre svega da Novine postanu deo i njihove imigrantske priče, a zatim je i svako od njih u svojoj oblasti koju najbolje poznaje uspeo da ugradi svoj doprinos i u Novine Toronto. Neki od saradnika nisu više među nama, neki su van Kanade, a nekima je saradnički staž punoletan, te je spisak beskonačno dugačak. Zato u njihovo ime izražavam zahvalnost za nagradu ali i svoju zahvalnost jer smo gradili i trajali zajedno.

Srpska etnička zajednica u Kanadi nije najbrojnija ni najaktivnija ali je zajednica kojoj sa ponosom pripadam i koju rado ističem, pa kad nagrada za taj rad dođe iz organizacije kao što je Kulturno prosvetna zajednica Srbije, ne zamerite što je primam emotivno i nadasve sa ponosom.

 

Hvala!

 

U ime TIMA lista "Novine Toronto"

Ivana Đorđević

Ivana Đorđević
Novine Toronto, broj 
1579
Toronto 
20. Jun 2019.