Promocija - "Ljudi govore"

Jedinstvo duha, etike i estetike

Radi se o jubilarnom, tridesetom broju izuzetnonog sabornika kako književnih tekstova tako i onih koji razmatraju značajna pitanja srpske duhovne umetničke i kulturne problematike. 

Prisutne goste i umetnike toplo je pozdravio konzul Spasoje Milićević dok je izdavač i operativni urednik časopisa dr. Radomir Baturan podneo uvodno slovo ističući da časopis, svih proteklih devet godina izdavanja, opstaje na prilozima sponzora, dobrotvora i zadužbinara među kojima je najveći doprinos dao Žarko Brestovac (inače i predsednik Srpske nacionalne akademije u Kanadi). 
Program predstavljanja ovog 30-og. broja, a 16-te sveske, sačinjavali su izložba slika Miloša Bojovića, mini koncert Kristine Bijelić i Felipe Tejesa i literarni nastup Dušice Ivanović. U svom daljem kazivanju dr. Baturan je naglasio:

"Zahvaluljujem se svima vama koji ste prisutni i koji ćete sa nama učestvovati u ovoj večeri. Posebno se zahvaljujem nosiocima programa: Dušici Ivanović, Kristini Bijelić, Filipeu Tejes i Milošu Bojoviću.

Slikar Miloš Bojović, rođen je na Ljubiću kod Čačka. Dok je došao do ovog slikarskog savršenstva koje vas okružuje, učio se slikanju u poznatoj likovnoj školi u Nišu i na Likovnoj akademiji u Beogradu, a praktikovao dugo godina na ulicama i trgovima Beograda, na Jadranu, po evropskim i severnoameričkim gradovima, u kojima je za slikarstvo i od slikarstva živeo. Ovo su značajni podaci za stvaralački portret slikara Bojovića, ali ga oni nisu uveli u časopis "Ljudi govore". Uvela su ga njegove punoznačne slike koje smo prvi put videli pre tri godine na njegovoj izložbi "Gola duša" u takozvanoj Srpskoj nacionalnoj akademiji u Torontu. Tada smo odlučili da mu posvetimo celu rubriku "Priča o umetniku" u našem časopisu i da svih dvadeset rubrika započnemno sa po jednom reprodukcijom njegovih slika u punom koloru. 

Šta je presudilo da ovako postupimo? Metafizička osećajnost koja se prelila na nas iz iskonske dubine ovih slika. Bio je to refleks suštine Bojovićevih slika u našoj svesti i povratne informacije naše svesti o toj suštini. Rečju, slike Miloša Bojića pulsiraju čudesnim bilom iskona i metafizičke osećajnosti gole duše umetnika i njegovih estetskih predmeta. 
Slikar Bojović je originalan srpski slikar čija je originalnost pijetetno nadgrađivana crtačkim i slikarskim znanjima, tehnikama, koloritima i postupcima starih majstora koje je proučavao. 
Bojović je originalan i u paleti boja koje nisu industrijske, sa komercijalnim sjajem, nego manufakturne, prirodne. Primetno je da, na svim Miloševim slikama, a posebno na slikama mrtve prirode, portetima i drugim motivima njegovog figurativnog slikarstva, da je odličan crtač. A bez crtačkog dara nema ni savršene slike. Pred vama je najuži izbor Bojovićevog slikarskog dara i znanja pa sudite sami i njima oplemenite prostor u kome živi vaša porodica. 

Drugi umetnik, koji je večeras sa časopisom "Ljudi govore", i stalno kao saradnik tokom osam godina njegovog postojanja, jeste i biće, na mnogaja leta, Kristina Bijelić. Rođena i odrasla u Torontu, u porodici roditelja, i samih posvećenih kulturi i umetnosti, iako ovako mlada, sa svojim prelepim i školovanim glasom, nastupala je već na evropskim i američkim muzičkim scenama sa poznatim umetnicima u svetu. 
 

„U ime časopisa ”Ljudi govore” zahvaljujem se našem dragom domaćinu konzulu Spasoju Milićeviću i svim članovima Konzulata Srbije u Torontu što su nam ustupili prostor za naš večerašnji multidisciplinarni kulturni program. Vrlo je važno da imamo ovaj prostor svoje države koja stoji iza nas."

„Ovaj jubilarni, 30. broj časopisa ”Ljudi govore” baš potvrđuje da je naša otadžbina Srbija uz nas jer ga je Ministarstvo kulture Srbije sufinansiralo, što smo u njemu i zapisali.“ 

Dr. Radomir Baturan

Svoj talenat je dovela do vokalnog savršenstva, pre svega, svojim marljivim radom i školovanjem, od početne škole violine, preko studija muzikologije na Toronto univerzitetu, do magisterija na Berkli koledžu muzike u Valenciji, u Španji, ali i odanošću svojih roditelja koji su joj sve ovo omogućili. 
Prvi put sam slušao Krstininu pesmu u posebno motivisanoj večeri protesta Srba pred Američkim konzulatom u Toronu 1999. protiv varvarskog bacanja bombi na srpski narod i srpsku zemlju od strane 19 zemalja Evrope i Amerike. 

Podsećam vas, klečali smo na asfaltu Univerzitetske avenije, sa sveštenicima u prvom redu, i zapaljenim svećama u svakoj ruci. Klečali smo i molili da se taj zločin zaustavi, a niko nam se nije odazvao, sem devojčice Kristine Bijelić čiji se glas prosuo po našim glavama kao rosna, dodolska kiša, kao milovanje anđela krilima. Prosulo se i sabralo u našim dušama Kristinino pevanje: ‘Vidovdan je… Ne dam te, Kosovo! ...’ Kroz njen glas su hujale sfere vekova, manastirskog pojanja, slobode o kojoj su sanjali srpski sužnji - kompletna metafizika duha naroda i vremena. Od tada pozivamo Kristinu da peva na svim našim svečanostima.

Slikar Miloš Bojović

Slušali ste je i sami i nosite u sluhu njen glas: baršunast, ali čist, sa blagim prelazima, koji se preliva u savršenim slapovima sazvučja visine, tempa i tembra, bilo da peva materinske melodije srpskih izvornih pesama, bilo kompozicije na engleskom, španskom, ruskom ili nekom drugom jeziku. Jer, Kristina je polifon srpski i svetski umetnik pred kojom je blistava pevačka karijera. Koristim se ovom prilikom da pozovem i srpske zajednice u Torontu i Kanadi i srpsko društvo i državu da sušinski pomognu ovu umetnicu, a ne samo da je podržavamo delerativno i pozivamo kao publika, tek da nas zabavi.

Treći umetnik, koji je večeras naš posebno drag i ugledan gost, jeste Filipe Tejes, kompozitor i orkestrator muzike za film i medija. Rođen u Kolumbiji, diplomirao komponovanje na Univerzitetu u Bogoti i magistrirao komponovanje muzike za film, televiziju i video gemove na Berkli koledžu muzike u Valenciji, u Španiji. Koliko ceni Kristinino pevanje, govori i to da je komponovao muziku za prvi njihov zajednički album i da je prati na gitari i večeras, iako je on kompozitor i pijanista, a ne gitarista. 

Ljudi govoreČetvrti umetnik našeg večerašnjeg programa je Dušica Ivanović, književnica osobenog lirskog senzibiliteta, kojim je obliven svaki njen stih i svaka njena rečenica u više knjiga pesama, dnevnika i romana koje je do sada objavila. Ovu bogatu Dušicinu lirsku osećajnost prepoznaćete večeras u njenom voditeljskom glasu, savršene dikcije, prosećenom osmehu koji krasi njeno stvaralačko biće, i u izboru tekstova iz jubilarnog, tridesetog broja časopisa "Ljudi govore" koji promovišemo, a koje će čitati, a ko drugi, nego Dušica na srpskom, a Kristina na engleskom. 
Poslednju je nismo predstavili ni po kakvom redosledu, nego po skromnosti domaćina ove večeri jer je Dušica domaćin i kreator časopisa "Ljudi govore" koliko i ja. Ona je njegov glavni lektora od prvog do tridesetog broja.

Na kraju, kako sam već rekao, kako smo večerašnje aktere večeri birali prema njihovom delu, a ne prema poznanstvu, tako isto, evo osam godina, biramo urednike i saradnike, autore u časopisu. Oni su sa svih kontinenata i njihove radove objavljujemo na dva jezika: srpskom i engleskom." -podvukao je dr. Radomir Baturan. 

Učesnici programa Miloš Bojović, Kristina Bjelić, Felipe Tejes i Dušica Ivanović ostvarili su harmoničan susret kreativnih svežina svaki svoje oblasti stvaralaštva, stvarajući time bogato i nadahnjujuće veče. 
Ovako, oni su u potpunosti ispunilo geslo ovog bogatog sabornika duhovnih ostvarenja srpske kulture, koje glasi estetsko, etičko i duhovno jedinstvo. Izdavačima časopisa "Ljudi govore" sve čestitke uz želje da proslavimo i 330 broj. 

U tom smislu primetili smo da je broj pretplatnika iz Toronta značajno manji nego prethodnih godina, pa koristimo ovu priliku da pozovemo sve da se pretplate i svojim redovnim uplatama pomognu i doprinesu daljem radu ovog značajnog kulturnog projekta srpskog duha i kulture u dijaspori.

www.ljudigovore.com  

Ivana Đorđević
Novine Toronto, broj 
1497
Toronto 
10. Februar 2017.