Promocija romana „Midar“ Ilije Šaule

 

                                                                                    

Književno veče održano 17. maja 2018. pod okriljem SKUP "Desanka Maksimović" i SNA okupilo je poklonike književnosti na srpskom jeziku i obradovalo nas knjigom kojom je Šaula pokazao da se, posle nekoliko zbirki poezije i jedne knjige kratke proze, uspešno snašao u dužoj proznoj formi.

O Iliji Šauli, književniku i članu SKUP "Desanka Maksimović" govorila je Katarina Kostić, Ilijin dugogodišnji saradnik i jedan od osnivača udruženja. O knjizi je govorila i sa autorom razgovarala Dušica Ivanović, književnik. Odlomke iz romana čitali su Gordana Petković Laković i Živko Cerović. 

"Bio bi grijeh prema precima okrenuti leđa svemu" - kaže na jednom mestu u romanu prvencu Ilije Šaule njegov narator i junak An. 

U svom romanu, Ilija Šaula ne okreće leđa ničemu što je ljudsko: ne odriče se ni porekla, ni zavičaja, ni bola, ni radosti, ni jezika, ni mentaliteta svojih sunarodnika. Ne odriče se sećanja na prošlost, koje je u ovom romanu postalo sećanje na budućnost, onu budućnost koja nastaje kada nas zaspe zvezdana prašina i od naizgled običnog i prolaznog stvori čarobno i neprolazno. U formi romana, autor nam vešto nudi svoju životnu filosofiju, raspravlja o smislu i suštini zemaljskog i nebeskog i nudi odgovore kakve mnogi od nas ne očekuju.

Roman "Midar" je nastajao kao niz priča, ali je autor uspeo da ih poveže u roman na takav način da su postale jedna od druge neodvojive. Junak po kome je roman dobio ime živi kao pustinjak. On je "čovjek pun znanja, dobrote i mudrosti kao šipak koštica".

U delovima romana koji opisuju vantelesna putovanja dva glavna junaka, naratora Ana i božjeg čoveka Midara, promišljanja o savremenom životu posmatranom iz duhovne prizme i kroz načela dobrog, podsećaju na Šaulinu prethodnu knjigu, "Bulevar svetlosti", koja je u velikom delu iznedrila ovaj roman, bila njegova najava. Ilija Šaula je, međutim, u "Midaru" daleko nadrastao autora pesničkih zbirki i "Bulevara svetlosti". U romanu uspešno koristi simbole (vuk, orao, zmija, pećina, san) da bi razotkrio odnos čoveka prema životu i smrti i tajnu svetova u kojima obitava naše telo i naš duh. Sam junak Midar je nazvan "vitezom tajne", a junaci romana kroz san, "koji je drevni čuvar tajni", otkrivaju čitaocu da "nije najveća mudrost roditi se; život je tajna, mudrost je preseliti se u vječnost".   

Uspešnom upotrebom metarafora i alegorija, zahvatanjem iz bogatih drevnih mitova, staroslovenskih i istočnih, kao i hrišćanskog i filosofskih učenja, Ilija Šaula, taj budni snevač, ovim romanom nas je proveo kroz predele uma i duše, svesnog i podsvesnog, i podstakao čitaoce da otkriju tajnu sopstvenog bića i  mesta u svetu.

 

Dušica Ivanović

Foto: Zoran  Vujanović

Dušica Ivanović
Novine Toronto, broj 
1546
Toronto 
24. Maj 2018.