Prva zbirke pesama Čežnja, Danijela Mrdak

                                           

 

Pesnikinja Danijela Mrdak je u petak 17. novembra u galeriji SNA predstavljala svoje dve zbirke pesama „Čitančica“ i „Čežnja“. To su dve prve zbirke koje je objavila istovremeno. Zbirka dečijih pesama „Čitančica“, je poklon kćerci, kako autorka naglašava: „Moje pesme i svi moji snovi, posvećeni su mojoj voljenoj kćeri Mariji Anđeli Mrdak“. Stihove u knjizi krase i ilustracije mladih autora Marka Mrdovića i Anđele Mrdak.

                                                                         

 Ovo zanimljivo veče potpuno je neuobičajeno sama autorka osmislila i realizovala. Danijela kao  i svi učesnici bili su obučeni u srpske narodne nošnje iz Crne Gore i Srbije, a nisu izostale ni guslar  i frulaš. Danijelina ideja je bila da nam dočara vreme narodnih posela iz davnine. Podsetila nas je na okupljanje i pevanje narodnih pesama, uz pratnju nacionalnih instrumenata. Očekivali smo narodne pesme koje prenošene generacijama čuvaju zapise stanja i zbivanja kolektivnog identiteta, i koje Vuk Karadžić razvrstava: „pesme  junačke koje ljudi pevaju uz gusle  i ženske koje pevaju ne samo žene i devojke nego i muškarci“. Iznaenadili smo se. Atmosfera i sećanje na narodne pesame,  samo su ram u koji je uokvirena Danijelaina životna radost, bol, nostalgija, ljubav, junačka životna borba žene,  nacionalni ponos, žalost za najmilijima, poetskim slikama opevana.

                                                                                

Sećanje na prošlost, mudrost starine, običajne i ritualne čuvare srpskog identiteta u likovima tetke i bake, Danijela oblači u moderno ruho stiha, izlomljenu rimu, intimnu ispovest.  Stihovi u kojima ona peva u jednom meditativnom tonu, o ljubavi, peva o suštinskom ljudskom sećanju, gde kroz lirske obrasce saopštava svoj odnos prema svetu i životu, zapravo svoju lirsku refleksiju, odaju je. Danijela je pesnik moderne provinijencije, savremenog stila.  Ritam njenog stiha prati ritam smenjivanja dana i noći, godišnjeg doba, uzdaha i izdaha.

                                                                            

Danijela Mrdak je svoju zbirku „Čežnja“ opremila ilustracijama koje je sama oslikala. Dobrodošlicu u književni svet poželele su joj kolege pesnici Zorica Mišić, Ranko Radović, Dragica Braunštajn i Lazar Subotički, čije zdravice možete pročitati u zbirki pesama „Čežnja“. Galerija SNA bila je puna i to svedoči da je čitalaca sve više, da su sve promocije ove književne jeseni veoma dobro posećene.

Kako se čitalački ukus razlikuje tako je i publika na svakoj promociji različita.

         
 

Knjige Danijele Mrdak će biti izložene na „Drugom Salonu knjige srpskih pisaca u Kanadi“, od 1. do 8. decembra u galeriji SNA, i možete ih kupiti od autora.

 

Autor: Violeta Dimitrijević

 

Violeta Dimitrijević
Novine Toronto, broj 
1528
Toronto 
23. November 2017.