SNA - Milo Lompar

Ispisujući Emigrantsko Osećanje

Ističući u predstavljanju gosta SNA da se, kada je reč o profesoru dr. Milu Lomparu, radi o nastavljaču one inteklektualne misli na Beogradskom univerzitetu koju su nekada predstavljala imena kao Lazar Trifunović, Dejan Medaković, Slobodan Glumac i ne baš mnogobrojni ovoga kova, a koja svoj koren vuče od Njegoševe i njegoševske misli, Radovan Gajić je posebno zahvalio Žarku Brestovcu, koji je istovremeno, i kao Predsednik kluba "Ljudi govore" i kao Predsednik Uprave Srpske nacionalne Akademije, svojim dobrotvornim donacijama omogućio posetu dr. Lompara Kanadi. 

Gajić je takođe istakao i pohvalio ovu akciju kluba "Ljudi govore", naglašavajući da se radi o izuzetnom potezu kojim je klub "Ljudi govore", čija je pokretačka snaga dr. Radomir Baturan, u potpunosti ostvario svoj moto "srpsko duhovno jedinstvo" i zaista spojio sve delove razvejane srpske zajednice u Torontu, a i šire. 

U svom izlaganju, navedene teme, dr. Lompar je istakao da delo Miloša Crnjanskog "pulsira po svim evropskim sredinama", kao i da je autor uspelo spojio sudbinu emigranata kroz epohe, stvarajući time delo kojim vlada "takt modernog vremena". "A to je suština književnih dela koja se čitaju, da je junak podudaran sa vremenom u kome se čitaju, a ne samo u kome su stvorena. Time je Crnjanski sebe stavio u red pisaca koji pokazuju da je to i danas moguće" - naglasio je dr. Lompar. 

Iznoseći analizu junaka u delima Miloša Crnjanskog - "Dnevnik o Čarnojeviću", "Seobe" i "Roman o Londonu" - dr. Lompar je pažljivo razgraničio različitost izmeštenosti junaka u njima (iseljenik, vojnik u najmu kod tuđina i emigrant) i pokazao sposobnost Crnjanskog da saopšti finese osobenosti svakoga od ovih. Posebno u delu "Roman o Londonu", Crnjanski je u potpunosti ispisao gotvo sudbinsko osećanje emigranta, koje je primenjivo i na ovovremene emigracije u svetu. Kako je podvukao dr. Lompar u tome je veličina Miloša Crnjanskog, za koga je vrlo moguće da, kao široka publika, "njegovom geniju još nismo dorasli".

Veče je završeno podužim druženjem i sadržajnim razgovorom prisutne publike sa dr. Lomparom, gde je profesor imao i susrete sa negdanjim studentima, koji sada žive u Torontu. Bilo je ovo jedno od onih večeri kakva se dugo pamte uz uspomenu na veličanstvenu prezentaciju postavljene teme.

N.T.
Novine Toronto, broj 
1508
Toronto 
12. Maj 2017.