SNA u susret jubileju

 

Sledeće godine SNA obeležava 40 godina svoga trajanja i aktivnosti u srpskoj zajednici u Kanadi. U tom smislu Uprava Akademije planirala je centralnu Svečanu akademiju, povodom visoke godišnjice, sa gostima iz otadžibine, iz oblasti kulture i nauke. Svečanost bi trebalo da se održi u drugoj polovini 2021. godine, u nekom od univerzitetskih prostora.

Zavisno od uslova, koje bude nametala pandemija, kao i materijalne mogućnosti SNA, planiran je i niz pratećih programa koji bi se odvijali tokom godine.

Takođe, prema rečima predsednika Žarka Brestovca, već je počet rad na izradi velike monografije Akademije, što je povereno istoričaru Rajku Radojeviću i književniku i istoričaru umetnosti Radovanu Gajiću.

U ovom smislu, na inicijativu predsednika Brestovca organizovana je, nedavno, trodnevna akcija sređivnja Akademije, posebno čišćenje i uređivanje podrumskih prostorija. Pored predsednika SNA, u akciji su učestvovali Rajko Radojević, savetnik; Cviko Vidaković, blagajnik; Dušan Avramović, član, Shon Brestovac, član, i Radovan Gajić, potpredsednik SNA.   

"Potrudićemo se, koliko to mogućnosti dozvoljavaju, da radimo na projektima koji su ostvarljivi u ovoj situaciji, sa velikom nadom da će se sledeće godine život koliko toliko normalizovati a samim tim i aktivnosti Akademije.

Takođe se nadam da ćemo uspeti da izdamo Monografiju SNA, jer smatram da je veoma značajno da aktivnosti naših ljudi na ovim prostorima, budu zabeležena za pokolenja koja dolaze", rekao je Žarko Brestovac.

Pre...

... i posle...


... i posle...

Pre...

... i posle...

Žarko Brestovac
 

Ivana Đorđević
Novine Toronto, broj 
1643
Toronto 
08. Decembar 2020.