SNAŽNE ENERGIJE POZITIVNE VIBRACIJE

 

Ovogodišnja, tradicionalna, treća po redu izložba minijatura u Galeriji Srpske nacionalne akademije Kanada, po predstavljenim radovima, najuspešniji je likovni događaj ove vrste i obećava da će zaista postati svetsko likovno okupljalište, ukoliko se za to obezbede sredstva.

Izložba, na kojoj svoje radove predstavlja 24 umetnika, je otvorena 7. februara 2020 prigodnim rečima kanadske slikarke Rut Konfort, a može da se vidi do kraja februara (četvrtkom, petkom i subotom od 12.00 do 16.00).

Po sadržaju izloženih dela izložba je bogata u raznovrsnosti: od simboličkih iskaza (Meri Armstrong); preko portretnih predstava (Vladan Ignjatović i reljefi Olge Nabatove); žanr scena (Zorica Bogdanović); cvetnih motiva (Gazeleh Nadarian i Lilian de Irisari); kolorističkih poetizacija ptičijih kontura (Julija Vukčević); figure u prostoru (Gordana Par); pejzaža - najčešći žanr (Maria Vilotijević, Olga Šugorova, Đuro Lubarda, Miloš Bojović, Dušan Ivančević, kao i u sebi svojstvenom stilu Branko Mioković); geo-matrijalnih apstrakcija (grupa Rezonanca - Nena Velimirović i Nataša Kovačević); manastirske arhitektonike (Ljiljana Došljak); apstrahovane ornamentike (Elena Krahotin); suptilne nežnosti akvarela (Standa Sedlak);  dramatike crteža (Rut Komfort i Dana Milišić); hiper-realističkih portreta mačaka (Ludmila Korčinski); ambijentalnog intimizama (Ksenija Knezić) preko magične arhitektonika snovidica (Vladimir Stjepanović) do oplemenjujućih lirskih imaginativnih apstrakcija (Gordana Došen) - sve u ovoj raznovrsnosti vri snažnim energijama koje izložbi daju izuzetno pozitivnu vibraciju.

Ipak, primedba je svim autorima da su oni suštinu minijature sveli format 10dž10cm. To je samo najširi prostor za izvedbu dela. Bit, suština miniijature jesteu perfekciji izvedbe što detaljnijeg rada u ma ko joj tehnici da se umetnik opredelio za nju.

Svakodnevni primeri praktične minijature u dnevnom životu su kovani novac i poštanske marke, ma koje nacionalne kulture.

Vezujući se za format umetnici daju sebi slobodu da ističu, uvećavaju neki detalj (možda i većeg rada) i proglašavaju ga za minijaturu ili da svoju sliku srazmerno smanjuju na traženi format zadovoljavajući tada osnovni uslov, ali gubeći iz vida suštinu zahtevanog izraza.


U tom smislu najpotpunije delo na izložbi bi bila minijatura Vladimira Stjepanovića "Sve svoje sobom nosim", mada se i tu još mogao oštriti i bogatiti formalni izraz, da obogati detaljem u većem stepenu, kada je već izabran pravi put. 

U celini, SNA je na pravom putu da, u bliskoj budućnosti, postane godišnje stecište svetskih minijaturista.

Radovan Gajić

Foto: Ivana Đorđević

 

 

Radovan Gajić
Novine Toronto, broj 
1592
Toronto 
13. Februar 2020.