Veče poezije sa Ivanom Negrišorcem

Uvodnu reč imala je gospođa Sofija Škorić, koja nas je u toku večeri obradovala čitanjem mišljenja nekoliko naših velikana pera, o književnom radu našeg gosta.

U harizmatičnoj atmosferi, koju nam je upriličio pesnik Ivan Negrišorac, publika je emotivno reagovala, uzela aktivno učešće pri izboru stihova i pokazala se kao dobar poznavalac njegovog dela.

Pesnik nas je proveo kroz vreme, govoreći stihove iz nove knjige "Matični mleč", u kojoj smo se susretali sa ljudima koji su dali svojevrsan doprinos u stvaranju Matice srpske, onakve kakvu danas imamo.

Koristeći, već skoro potpuno potisnut, ali još uvek vrlo prepoznatljiv i razumljiv jezik, negujući ga i čuvajući od zaborava, podsetio nas je, kao i na sve one koji su učestvovali i svojom duhovnošću doprineli Matičinom nastajanju, trajanju i uzrastanju. 

U lirskim misaonim slapovima ovih pesama pominju se : Čika Jova Zmaj, Laza Kostić, Svetozar Miletic, Marija Trandafil, Jovan Cvijić,Vasko Popa...

 

Imali smo priliku da čujemo i rane radove Ivana Negrišorca, nekoliko pesama iz njegovog mladalačkog opusa. 

Stihovi su obojeni neobuzdanošću, čudnolikog izraza, inetesantni i intrigantni sami po sebi. 

Rane, vrlo upečatljive, smele avangardne, očaravajuće stihove, takoreći u suprotnosti sa smirenim, promišljenim, višeslojnim, svedenim u normu, stihovima duhovno zrelog stvaraoca. 

Prisustvo njegoševskog refleksivnog manira stiha je skoro sasvim artikulisano, ista je želja i namera u stremljenju ka uzvišenom. 

Kao sam pesnik objašnjava, u nastojanju da spoji najstarija i najmodernija iskustva, sebe naziva isihastičkim postmodernistom.

Kroz prošlost, sadašnjost, i ono što sledi, uz prosvetiteljsku viziju, sve bistre vode neka se sliju u Maticu Majku, čineći je moćnijom, jačom,dugovečnijom.

Foto: Ivana Đorđević 

Zorica Mišić
Novine Toronto, broj 
1512
Toronto 
23. Jun 2017.

your brand recognized