Zdrava je zemlja... srećni su ljudi..

 

                                                                                         

U organizaciji Srpske nacionalne akademije Kanade u Torontu, Generalnog konzulata republike Srbije u Torontu i Obrazovne korporacije "Nikola Tesla" iz Hamiltona, u periodu od 4. do 11. oktobra 2018., gost srpske zajednice u Torontu bio je društveno politički, javni i kulturni radnik, arhitekta i pesnik Miodrag Mića Jakšić.

                                                                                        

Miodrag Mića Jakšić je rođen 1969. godine. Bio je pomoćnik i zamenik ministra za dijasporu kao i narodni poslanik u Skupštini Srbije. Osnivač je i glavni i odgovorni urednik umetničke grupe ARTE kao i međunarodne kolonije umetnika u Krčedinu. Nagrađivan je u zemlji i u svetu. Trenutno je predsednik Matice iseljenika Srbije.

Svoje pesničko delo predstavio je u Konzulatu Republike Srbije 5. oktobra i u prostorijama Srpske nacionalne akademije 9. oktobra 2018.  Predstavljajući pesme Miodraga Miće Jakšića iz njegovih zbirki "Proleće, evo" (2017. ) i "Imam vremena još samo da te volim" (dvojezično, englesko-srpsko izdanje 2018.) kao i o njegovu prvenac-prozu "Sedmica" (2014.) književnik Radovan Gajić je, između ostalog, rekao:

                                                                                                     

"Autor koji je pred nama, i ako on to lično ne ispoljava, pre svega je pritisnut teretom ogromne odgovornosti usled nasleđa kulture sredine u kojoj je ponikao i u kojoj obitava. Kada se neko preziva Jakšić i taj se, danas, odvaži da se oda nastojanju da ostvari svoje mesto u korpusu srpske litarature to, pre svega, znači da se radi o hrabrom duhu, jer teško je biti Jakšić u literaturi Srba posle velikog romantičara Đure.

Druga potvrda ove činjenice, da se radi o hrabrom duhu, jeste svakako u tome što je taj, što je Miodrag, Mića, Jakšić već uskoro pedesetogodišnjak, a još uvek peva o ljubavi, ispisuje one jade, radosti i nade strepnje pred emocijom koja u stvari i nema godište i za koju se samo u stereotipu može reći da joj jeste ili nije vreme.

On hrabro i originalno zaseca stihom kroz lično osećanje prema ženi, za ženu, i ne mari ako bi ga ko, možda, kako već to, u našoj sredini, biva i izrugivao ili se šalio na njegov račun zbog toga. On objektivizuje ličnu emociju kroz lične, samo svoje slike, ne krije da je zaljubljen, da voli, kako on kaže, da "po ovom snegu / mogli bismo se šetati satima." Kada se uprate sve slike kojima je obasuo svoju obožavanu, pesnički predmet svoje ljubavi, u metaforičkom čitanju, ovi sati postaju vekovi... 

...O prozi Miće Jakšića najjednostavnije je reći da se radi o ritualizaciji svakodnevlja. "Sedmica" je kratko prozno delo Miodraga Miće Jakšića, sačinjeno od niza, od sedam kratkih proznih kazivanja. Svako kazivanje oslikava određeni karakter, ali karakteri kazivanja su u stvari dani u nedelji, u sedmici, koji svoju životnost zadobijaju time što su, ovakvom ili onakvom, malom metafizikom ovog ili onog lika, vezali sebe za ovaj ili onaj dan. Ličnim ritualom, koji likovima utrđuje autor, pretvorili su, svaki svoj dan, u životnog, samo svog svetca.

Kroz delovanje različitih karaktera u njihovoj svakodnevici prisustvujemo svojevrsnoj ritualizaciji dana.

Ponedeljak je i početak i kraj, kakav i čiji videće ko pročita priču. Utorkom se nastoji, sreda nije baš po volji, četvrtak je za želje, petak je ostao raspetak, subota je za sebe, a nedelja u kazivanju Miće Jakšića, ne može biti ni za šta drugo nego za "Zvezdu", zna se koju, čime on - svesno, nesvesno - utvrđuje i svoju metafizičku tačku vezivanja za određeni dan sedmice.

 Svi karakteri su uverljivi, svaki je dobro uigran u šemi svoga sedmovanja, u igri svojih ponašanja i osobina. Ovako postavljeno, a najavljeno kao "uvodne priče u roman" sve obećava zanimljivo savremeno literarno štivo koje treba sačekati. A i ako se ne dočeka, iz ma kog stvaralačkog razloga, ovako postavljeno sve deluje za sebe celovito i završno.

  Pa ipak, ostaje da verujemo u stvaralačku imaginaciju autora i da se nadamo da ćemo uskoro imati i promociju tog novelističkog prvenca autora Miodraga Miće Jakšića"

 

Na donatorskoj večeri Obrazovne korporacije Nikola Tesla održanoj na imanju u Bimbruku 7. oktobra Miodrag Jakšić se obratio prisutnima prenoseći pozdrave iz matice.

 

Ivana Đorđević
Novine Toronto, broj 
1557
Toronto 
12. Oktobar 2018.