- Muškarci češće “ jauču”

  Najnovije istraživanje britanskih lekara pokazuje da muškarci imaju mnogo niži prag za bol od njihovih “lepših polovina”.

Novine Toronto, broj 
1808
Toronto 
27. January 2023.

  Najnovije istraživanje britanskih lekara pokazuje da muškarci imaju mnogo niži prag za bol od njihovih “lepših polovina”. Tako je među 500 ispitanika oba pola zapaženo da muškarci mnogo češće uzimaju bolovanje čak i kada se “samo” razbole od gripa ili kijavice, ali i da svojim suprugama radije savetuju da uzmu tablete protiv menstrualnih bolova umesto da izostaju s posla zbog mesečnih tegoba.

.N.T.