- Veza izmedju emocionalnog,mentalnog i fizickog zdravlja

 Ljudsko telo je savršena mašina, koju je potrebno održavati i negovati, kako bi radila na najbolji mogući način. Brojni su razlozi zbog kojih ljudski organizam oboljeva: genetika, okruženje, ishrana, ali i različiti emocionalni faktori.

Novine Toronto, broj 
1774
Toronto 
22. Jul 2022.

U današnjem svetu, koji nudi previše informacija, a tako malo mudrosti, malo je toga što zadire u suštinu bilo koje oblasti, posebno zdravstvene. Ljudsko telo je savršena mašina, koju je potrebno održavati i negovati, kako bi radila na najbolji mogući način. Brojni su razlozi zbog kojih ljudski organizam oboljeva: genetika, okruženje, ishrana, ali i različiti emocionalni faktori. Strah, bes, tuga i ostale intenzivne emocije imaju specifičan uticaj na telo. Kad smo ljuti, mišići se grče, a krvni sudovi sužavaju, što može dovesti do hipertenzije. Na pojavu straha, luči se hormon stresa, a to pokreće lančanu reakciju lučenja čitavog niza supstanci, što na duže staze može dovesti do srčanog udara, depresije i slično.

Uvek savetujem pacijete da obrate pažnju na poruke koje im telo šalje. Telo nam stavlja do znanja da smo izašli iz ravnoteže, ali je često ta informacija nejasna svesnom umu. U ordinaciji, u okviru homeopatskog intervjua, postavljam mnoga pitanja za koja pacijenti kažu da ih nikada ni jedan lekar nije postavio, a najčešće kažu da nikada ranije o tome nisu ni razmišljali, pa nisu odmah u stanju da odgovore.

Upravo naše misli predstavljaju seme patnje. Stare načine razmišljanja moramo menjati, jer određeni obrasci razmišljanja i ponašanja mogu da nas, u zdravestvenom smislu, dovedu u slepu ulicu. Promena je neophodna, a mi ne uspevamo da je sprovedemo u delo. Kad uzmemo odgovarajući homeopatski lek, lakše ćemo uspeti da se oslobodimo emocionalnih trauma i strahova, da postanemo otvoreniji i da lakše usvajamo nove misli. Dotadašnji način razmišljanja i delovanja sagledavamo sa sasvim drugačije strane, životne situacije vidimo jasnije, pa i neke naše zablude postaju očiglednije.

Sa homeopatskog stanovišta, bolest možemo slikovito predstaviti kao jednu vrstu zaglavljenosti. Kada se jednom zaglavimo, to znači da svaki put kad se nađemo u istoj situaciji, upadamo u isti obrazac REŠAVANjA PROBLEMA, a time samo povećavamo ZAGLAVLjENOST. Ako čoveka zamislimo kao reku, čiji je izvor duša koja neprekidno šalje životnu energiju, onda će nam biti jasnije šta znači kad se na nekom delu reke stvori brana ili blokada. Tok reke je tada prekinut i naša vitalnost se izliva i curi na sve strane. Homeopatski lek ima zadatak da sruši branu da bi reka opet nesmetano tekla. Kad se brana sruši i bujica je ponese, u početku će rečni tok sa sobom nositi hrpu otpada, koji je nastao od same brane, ali i od onoga koji se iza nje nagomilao. To je proces uklanjanja toksina, do koga obično dolazi kad se uzme odgovarajući homeopatski lek, što će zatim dovesti do toga da se ponovo uspostavi ravnoteža i zavlada sklad.

Naš život predstavlja putovanje od nesvesnosti ka svesnosti. Bolesti i krize u koje upadamo zbog bolesti, Često pomažu na tom putu ka svesnosti. Smatra se da je bolest nas mučitelj, ali i učitelj. Zahvaljujući patnji, za vreme bolesti i suočavajući se sa njenim uzrocima, u stanju smo da preokrenemo tok svog dotadašnjeg života i postanemo svesni trenutka. Ako se bolest potisne ili ukloni, prilika za naš lični razvoj je izgubljena.

VESNA ZDIHAN,

magistar farmacije i homeopatije

.N.T.

your brand recognized