Region

Toronto

Optuženi i njihovi advokati zatražili su uvid u tu završnu reč, da bi na narednom ročištu, koje je zakazano za 28. jul, izneli svoju završnu reč.
Suđenje u slučaju "Divo...

Toronto, 
Četvrtak, 27. Jul 2017.
Desk: 

Pages